Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL YILDIRMANIN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Örgütsel yıldırma kavramı, bulunulan topluluk içerisinde belirli bir kişinin hedef alınarak, o kişiyi sürekli biçimde rahatsız etme, psikolojik şiddet uygulama, bezdirme, huzursuz etme gibi kavramları içermektedir. Örgütsel yıldırmaya uğrayan kişi yeterli motivasyonu sağlayamaz ve verimi düşer. Örgütsel özdeşleşme, çalışanın kurumunu benimsemesi, kendisini kurumuyla bir bütün olarak görmesi şeklinde tanımlanabilir. Örgütsel özdeşleşme, çalışma hayatında çok önemsenen faktörlerden birisidir. Örgütsel özdeşleşme seviyesi yüksek olan bireylerle çalışmak hem birey hem örgüt için çok önemlidir. İşten ayrılma niyeti ise, çalışanın bulunduğu örgüt içerisinden kendi isteğiyle ayrılma isteğidir. Çalışanın işten ayrılma niyetinde olması, yetenekli ve deneyimli iş gücünün kaybedilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı örgütsel yıldırmanın örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu doğrultuda Konya'da faaliyet gösteren kamu, katılım ve özel banka çalışanlarından 386 kişi ile anket yapılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t-testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson çift yönlü korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde örgütsel yıldırma ile örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve örgütsel yıldırmanın, örgütsel özdeşleşme ile pozitif, işten ayrılma niyeti ile negatif yönlü ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Örgütsel Yıldırma, Örgütsel Özdeşleşme, İşten Ayrılma Niyeti, Bankacılık Sektörü

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri