Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE KENDİNİ İŞLETMEDEN HİSSETME İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ: SİVİL HAVACILIKTA BİR ARAŞTIRMA

Örgütler yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek, kendi amaçları doğrultusunda başarıyı yakalayabilmek ve en yüksek performansa ulaşabilmek için sürekli olarak etkinlik ve verimlik arayışındadırlar. Bu durum, örgüt çalışanlarını örgütün amaç ve çıkarları doğrultusunda birlikte çalışma konusunda örgütsel yaşam içindeki ilişkiler ağını iyi yönetmeye mecbur kılmaktadır. Bu araştırmanı amacı algılanan örgütsel desteğin kendini işletmeden hissetmede ile ilişlisinde örgütsel güvenin bu değişkenler arasındaki aracılık etkisini incelemektedir. Ayrıca algılanan örgütsel destek ile örgütsel güven, örgütsel güven ile kendini işletmeden hissetme ve kendini işletmeden hissetme ile algılanan örgütsel destek arasında doğrudan bir etki olup olmadığı da araştırma kapsamında ele alınmıştır. Çalışmanın verileri, ülkemizde sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların, İstanbul ili ve çevresinde çalışan, havacılıkta yer hizmetleri, teknik kısım, idari kısım, kabin ekibi ve çeşitli yönetim kadrolarında görevli 486 kişiden elde edilmiş ve bu veriler yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmamızdaki analizler SmartPLS 3.2.9 programı kullanılarak yapılmıştır. Analizler sonucunda algılanan örgütsel desteğin kendini işletmeden hissetme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ve bu etkide örgütsel güvenin aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir.Keywords
Algılanan Örgütsel Destek, Kendini İşletmeden Hissetme, Örgütsel Güven

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri