Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EĞİTİMDE MENTORLUK

Bu çalışmanın amacı, mesleğe yeni başlamış olan aday öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları saptamak, bu sorunların çözümü için aday öğretmenlere rehberlik sunmak ve bilgi elde etmelerini sağlamaktır. Eğitim kurumlarında mentor (rehber/danışman) ve menti (mesleğe yeni başlayan) kavramlarına ilişkin aday öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Aday öğretmen olarak mentilere rehber olacak mentorluk uygulamasının faydalı olabileceği düşünülmektedir. Aday öğretmenlerin eğitimde mentorluğa ilişkin görüşlerini kendi gerçekliği içinde, detaylı ve derinlemesine incelemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma İzmir ili Buca ilçesi resmi okullarında bulunan 11 aday öğretmenden farklı branşlarda bulunan 7 aday öğretmenin gönüllü katılımından oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan amaçsal (amaçlı) örnekleme yöntemi türlerinden biri olan benzeşik örnekleme kullanılmıştır. Verilerin analizinde, nitel araştırma veri analizi tekniği olarak içerik analizi kullanılmıştır. Eğitimde mentorluk konusunda aday öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak için araştırma sorularına (rehber öğretmeninizin özellikleri nelerdir, sizce atanacak rehber öğretmenin seçiminde nasıl bir yol izlenmelidir, sizce rehber öğretmeninizin sağlayacağı yararlar nelerdir, size rehberlik yapan kişi bu görevini nasıl yapmaktadır) verilen cevaplardan, aday öğretmenlerin rehber öğretmenleri hakkında, olumlu ve olumsuzluklara dair görüşlerini ortaya koydukları söylenebilir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Mentor, Mentorluk, Mentorluk Uygulamaları, Menti

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri