Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin girişimcilik beceri düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kayseri ilindeki Sarıoğlan ilçesine bağlı bir ortaokulda öğrenim gören 62 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ‘Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen Tabanlı Girişimcilik Ölçeği’ kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin girişimcilik beceri düzeyleri ölçeğin tamamından elde edilen puanlara göre, cinsiyet ve baba eğitim düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterirken; anne eğitim düzeyi ve gelecekteki kariyer planlaması değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermemiştir. Yapılacak diğer araştırmalarda farklı örneklem grupları üzerinde, aynı ya da farklı değişkenler dikkate alınarak etkileri incelenebilir.Keywords
Girişimcilik, fen bilimleri eğitimi, ortaokul öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri