Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLEMEYE ETKİLERİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME (KOBİ) PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİ ÖRNEĞİ

Küreselleşme ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu işletmeler için rekabet şartları giderek değişmektedir. Verimliliği arttıran, nitelikli işgücünü işletmeye çeken ve elde tutan faaliyetler önem kazanmaktadır. Dolayısıyla üretimde süreçlerin ve çalışanların etkinliğinin belirlenmesinde performans değerlemelere ihtiyaç vardır. Son dönemlerde performans değerlemede ve diğer tüm iş süreçlerinde bilgi teknolojileri ve sistemlerinden yoğun şekilde yararlanılmakta ve bu alanda yatırımlar artmaktadır. İşletmelerin dijital dönüşümü zorunlu hale gelmekte ve stratejik amaçları arasında yer almaktadır. Bu dönüşüm sürecinden ülke ekonomilerinde önemli yeri olan ve avantajlarının yanı sıra birçok sorunla da karşı karşıya kalan KOBİ’ler nasibini almaktadır. Çalışmada amaç, bilgi sistemleri kullanımının performans değerlemeye etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Konya ilinde faaliyet gösteren bir KOBİ’nin performans değerlemede kullandığı sistem incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; daha önce elle ve dokümanlara işlenen verilerin, çalışanlar tarafından kullanılan tabletlere elektronik ortamda girildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sayede sistemin iş süreci planlamasında ve takibinde, kalite kontrolde, çalışan performansı değerlemesinde, maliyet analizi ve veri yönetiminde yararlar sağladığı tespit edilmiştir.Keywords
Bilgi Sistemleri, Performans Değerlendirme Sistemleri, Verimlilik, KOBİ’ler

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri