Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SANATSAL DENETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı, sanatsal denetim modeline ilişkin öğretmen görüşlerini, kendi gerçekliği içinde detaylı ve derinlemesine inceleyerek saptamaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, İzmir ili Karabağlar ilçesinde bulunan Şehit Egemen Öztürk Ortaokulunda görevli 12 farklı branş öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan amaçsal (amaçlı) örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde, nitel araştırma veri analizi tekniği olarak içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde araştırmanın amacı ve alt amaçları doğrultusunda görüşme metinlerinde yer alan kavram ve kavram setleri belirlenmiş, bunlardan anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde kodlar oluşturulmuş, oluşturulan kodlar araştırmanın alt amaçları doğrultusunda temalara ve kategorilere ayrılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir bölümü denetim kelimesinin olumsuz çağrışımlar yarattığı yönünde görüş ifade etmişlerdir. Katılımcıların büyük bir bölümü planlı denetime ilişkin olarak denetim sürecinin planlı olması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların büyük bir bölümü denetmenlerin estetik değerlere sahip ve sınıf ortamına hakim uzman kişiler olması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların tamamı denetmenin gözlem esnasında sınıfın doğal yapısına, öğretmenin sınıfla kurduğu iletişime ve öğretimin niteliğine odaklanması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların tamamı denetmenin gözlem esnasında topladığı verilerin ayrıntılı bir analizini yapması gerektiği ve bu analiz sonuçlarını öğretmene açık, anlaşılır ve etkileyici bir şekilde ifade etmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir.Keywords
Denetim, sanat, sanatsal denetim, denetmen

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri