Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAYIŞTAY DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)

1215 yılında Büyük Özgürlük Şartı’nın (Magna Carta Libertatum) imzalanması ile birlikte ortaya çıkan bütçe hakkı, halkın seçtiği parlamentolar aracılığı ile kamu gelir ve giderlerini belirleme hakkıdır. Bütçe hakkına bağlı olarak ortaya çıkan bütçenin denetlenmesi ihtiyacı beraberinde denetimin etkin olup olmadığı sorusunu ortaya çıkarmıştır. Denetim kuruluşlarının yapısı ve işleyiş biçimi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Tarihsel süreç içerisinde bütçenin denetlenmesinden sorumlu olan denetim kurumlarının denetimleri belli noktalarda eleştiri konusu yapılmıştır. Türkiye’de bütçenin denetiminden sorumlu kamu kurumu olarak ortaya çıkan Sayıştay, tarih sahnesine 1862 yılında ilk olarak Divan-ı Muhasebat adıyla çıkmıştır. Tarihsel süreç içerisinde çeşitli değişikliklerle beraber günümüz 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile mevcut yapısına kavuşmuştur. Sayıştay’ın yapmış olduğu denetimlerin yeterli olup olmadığı konusunda birçok akademik çalışma yapılmıştır. Özellikle Sayıştay tarafından yapılan denetimlerin uluslararası denetim standartlarına uygun olmadığı, denetimlerin raporlaştırmanın ötesine gitmediği yapılan eleştiriler arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de Sayıştay denetiminin etkinliğini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi özelinde hazırlanan denetim raporları üzerinden ortaya koymaktır.Keywords
Denetim, Etkinlik, Sayıştay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri