Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE YETERLİLİĞİ: SMMM MESLEK GRUBU ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Günümüzde artan dünya nüfusu ve tüketim kültürüyle birlikte ülke ekonomileri ve finansal yapılar çok hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu büyümeler beraberinde çeşitli adli sorunları da doğurmaktadır. Makalemizde değindiğimiz bu sorunlardan önemli bir kısmı, ülke yasalarına aykırı olarak gerçekleşen çeşitli mali olaylardır. Bu mali olaylar arasında vergilendirilmeyen kayıt dışı faaliyetler olabileceği gibi; çeşitli ülke, kişi, kurum ve kuruluşları zarara uğratmak da yer alabilmektedir. Adalet sistemlerinin en önemli görevlerinden biri de bu suçların ortaya çıkmadan önlenmesidir. Ancak, teknolojinin baş döndürücü bir hızda gelişmesi, dünyada dolaşan para miktarının her geçen gün artması, çeşitli sosyokültürel vakaların ortaya çıkması ile suçların önlenmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Neredeyse tüm dünyada görülen bu vakalar, ülke ve işletmeler için büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Adli muhasebenin de konusunu oluşturan bu vakalar; kara para aklamak, vergi kaçakçılığı, haksız kazanç gibi durumlar olabileceği gibi finansal tablo kullanıcıları olan işletme ortaklarını, yatırımcıları, devleti ve diğer çevreleri yanıltmaya yönelik manipülasyonlar da olabilmektedir. Tüm bu olumsuz faktörlerin ortaya çıkması Adli Muhasebe mesleğini gün geçtikçe daha da önemli kılmaktadır. Bu durum suçların tespit edilerek ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi için alanlarında uzman kişilere olan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Bu uzman kişiler meslek bilgilerinin yanı sıra; olaylar karşısında merak duyabilen, dirençli, sezgisel ve yaratıcı meslek mensuplarıdır. Ülkemizde adli muhasebeciliğin sınırları tam olarak çizilmemiş, yasal bir statüye kavuşmamıştır. Ancak Amerika birleşik devletlerinde “forenis accounting” olarak tanımlanmış ve ilgili kişi ve kurumlara bu meslek için oluşturmuş oldukları ilke ve standartlar ile hizmet vermektedirler. Bu nedendir ki çalışmamızın literatür taraması kısmında bu ülkedeki adli muhasebe sistemlerine ve oradaki çeşitli vakalara da değinilecektir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Adli Muhasebe, Vaka, Analiz, Hile, Denetim

References

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri