Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MOBBİNG, İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ, İŞYERİNDE STALKİNG: İÇERİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMA

Son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, teknolojik ilerleme ve değişim, iş hayatına çeşitli katkılar yanında bazı sorunlar da yansıtmıştır. Sorunlar arasında, işyerinde karşılaşılan olumsuz ve taciz edici davranışlar bulunmaktadır. Bu davranışlardan mobbing (işyerinde psikolojik taciz), işyeri nezaketsizliği ve işyerinde stalking (ısrarlı takip) davranışlarını inceleyerek, bu üç davranış arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte, karşılaşılan olumsuz davranışların, taciz olup olmadığı, suç teşkil edip etmediği konusunda iş hayatında bilgi eksikliği bulunmaktadır. Maruz kalınan davranışı mobbing olmamasına rağmen mobbing olarak değerlendiren veya tam tersi maruz kaldığı nezaketsiz davranışları olağan kabul edip mobbinge uğradığını fark etmeyen birçok çalışana rastlanmıştır. Taciz edici davranışlar ile sürecin mobbing veya stalking olup olmadığını tespit etme noktasında bilgi eksikliği izlenimi edinilmke. Bu çalışma, betimsel bir araştırma olup, literatür taraması yapılarak, iş hayatında karşılaşılan üç olumsuz ve taciz edici davranışın kavramsal olarak anlatımı, davranışların benzer ve ayırt edici özelliklerini sunmaktadır. Üç davranışın ortak özelliği, hedef alınan kişinin fiziksel veya psikolojik olarak sağlığını, yaşam kalitesini ve etkinliğini olumsuz yönde etkilemesi, işyerinde profesyonelliği tehdit etmesidir. Davranışların sonucunda stres, ayrılma niyetinde artış, iş tatmininde düşüş, işe odaklanma problemleri gibi verimliliği ve üretkenliği olumsuz yönde etkileyen sonuçlar görülmektedir. Bu davranışlar hedef alınan kişinin iş kaybına, işten ayrılmasına, yeni iş olanakları aramak zorunda kalmasına yol açabilmekte olup maddi kayıplara neden olabildikleri söylenebilir. Bu nedenle, örgütlerde özellikle yöneticiler ve İnsan Kaynakları olmak üzere tüm çalışanların farkındalık ve bilgi sahibi olunmasının gerekli ve önemli olduğu, davranışlar arasındaki farkları bilerek gerekli önemlerin alınması ve harekete geçilmesi gerektiği düşünülmektedir.Keywords
mobbing, işyeri nezaketsizliği, işyerinde stalking, işyerinde olumsuz davranışlar, işyerinde şiddet.

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri