Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENMEDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bu araştırma, Türkiye’de Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim gören ve okumakta olan yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmelerinde ortaya çıkan sorunlarını inceleyerek bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırmanın fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 akademik yılı güz döneminde farklı bölüm ve sınıf düzeylerinde eğitim gören 11 yabancı uyruklu erkek öğrenciden oluşmaktadır. Elde edilen veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanarak içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu veriler ile yabancı öğrencilerin öğrenimleri esnasında terimsel sözcükler, akademik dil, dil bilgisi, yavaş anlama ve alışkanlık eksikliğinde karşılaştıkları sorunlar saptanmıştır. Çalışma sonucunda, akademik Türkçe ve akademik yazma kuralları, yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla kurulan Türkçe Öğretim Merkezi’nde (TÖMER) dil öğretimi için ayrılan süresinin uzatılması ve dinleme pratiği yapmaları ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Eğitim programı, Kültür, Türkçe öğretimi, Yabancı dil öğretimi.

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri