Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SIGNIFICANCE OF HUMAN CAPITAL AND SOCIAL CAPABILITIES ON ECONOMIC GROWTH OF THE GAMBIA

Çok zamanlardan beri ekonomik büyüme, her ülkedeki makroekonomik politika yapıcılar için başlıca endişe kaynağı olmuştur. Beşeri sermayesinin bu endişelere ulaşmadaki önemi, çağdaş kalkınma ekonomisi alanında dalgalar yaratmaktadır. Pek çok teorik ve ampirik kanıt, beşeri sermaye birikiminin (eğitim ve sağlık) ve kolektif yeteneklerinin ekonomik kalkınma için hayati değişkenler olduğunu göstermiştir. Bu makale, 1990-2019 yılları arasında Gambiya'nın ekonomik büyümesi üzerindeki insan sermayesi ve sosyal yeteneklerinin önemi ile ilgili mevcut literatürü araştırmaktadır. Yıllık zaman serileri ekonomik verilerini kullanarak, durağanlığı, reddi ve Granger nedensellik hipotezinin kabulü ve Johansen'in eşbütünleşme testinin sıfır hipotezinin reddedilmesi. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) modeli uygulanmış ve bulgular eğitim ile GSYİH arasında uzun vadede pozitif, kısa vadede ise çift yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, politika yapıcılara Gambiya'nın ekonomik büyümesini iyileştirmek için modern teknolojilerle erişilebilir ve kaliteli eğitimi teşvik edecek stratejik ve ihtiyatlı politikalar oluşturmalarını tavsiye ettik. İnsana yapılan yatırımın bir ülkenin ekonomik büyümesine dönüştüğü varsayımıyla sonuca vardır.Keywords
Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye, Gambiya, ADF, Granger Nedensellik, Eşbütünleşme, Vektör Hata Düzeltme Modeli Testi

References

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri