Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKILLI TELEFON KULLANIMI VE KİŞİSEL ZAMAN YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Akıllı telefonlar son yıllarda hayatımıza girmiş bir üründür. Kullanım alanları oldukça çeşitli ve yaygındır. Bu cihazlar, kullanım şekillerine göre kişisel zaman yönetimini de olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada akıllı telefon kullanımı ve zaman yönetimi arasındaki ilişki ve bu iki kavramın bazı değişkenlere göre farklılaşıp, farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışma kapsamında 600 üniversite öğrencisine ulaşılmış ve bunlardan 357’sinden geri dönüş sağlanarak anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. Oluşturulan hipotezleri test etmek amacıyla, korelasyon analizi, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre akıllı telefon kullanımı ve zaman yönetimi arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. Akademik başarı durumu ile zaman yönetimi arasında farklılık varken, diğer alt boyutlar ile ölçeklere arasında bir farklılık görülmemiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon, Zaman Yönetimi, Zaman Tuzakları, Üniversite Öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri