Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN ŞİİRLERİNDE HALK BİLİMİ UNSURLARI
(FOLKLORE ELEMENTS IN YAVUZ BÜLENT BAKİLER’S POEMS )

Author : Nurullah KAÇMAZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 213-251
DOI Number: :
Cite : Nurullah KAÇMAZ , (2020). YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN ŞİİRLERİNDE HALK BİLİMİ UNSURLARI . Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 213-251. Doi: 10.46872/pj.100.
    


Summary

Bu araştırma Yavuz Bülent Bakiler’in şiirlerindeki halk bilimi unsurlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda Bakiler’in Yalnızlık, Seninle, Duvak adlı eserlerinde yer alan şiirlerini topladığı Harman adlı şiir kitabı incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulguların yorumlanmasında Sedat Veyis Örnek’in Türk Halk Bilimi kitabında halk biliminin çalışma konularını sınıflandırdığı yirmi beş madde kullanılmıştır. Bakiler’in Şiirlerinde geçiş dönemleri; halk bilgisi; bayramlar, törenler, kutlamalar; inanışlar; oyun-eğlence, spor; halk oyunları (dansları); halk müziği; giyim-kuşam ve süslenme; halk sanatları; halk mimarisi gibi halk bilimi unsurlarını içeren kullanımlara yer verildiği tespit edilmiştir. Sivas’ta doğup büyüyen sanatçı Anadolu köylerindeki Türklerin canlı dilidir. Şiirlerinde sade bir Türkçe kullanan sanatçı yer yer bölgesel ağızlara yer vermesi onu halktan biri yapmıştır. Yavuz Bülent Bakiler’in şiiri, zengin muhtevası olan bir “yaşantı” şiiridir. Onun şiirlerini okurken Anadolu’nun bütün acılarını, zevklerini vb. bütün duygularını hissederiz. Özellikle ders kitaplarında Bakiler’in şiirlerine daha çok yer verilmesi, şiirlerini mektep sıralarındaki çocuk ve gençlere tanıtmak bütün Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerinin vazifesi olmalıdır.Keywords
Yavuz Bülent Bakiler, Halk Bilimi, Şiir

Abstract

This research has been carried out to determine the elements of folklore in the poems of Yavuz Bülent Bakiler. For this purpose, his poem book Harman including the poems in his previous works such as Yalnızlık, Seninle, Duvak is studied. Scanning pattern is used in this research. In order to interpret the findings, twenty five elements of Sedat Veyis Örnek’s Turkish folklore book in which he classihed the subjects of folklore are used. It has been found out that in Bakiler’s poems there are some elements like transitional periods; folklore; religious festivals, parades; celebtations; beliefs; games-entertainment, sports; folk dances; folk music; traditional outfits and traditional ornaments including the elements of folklore. Born in Sivas, Bakiler is the living representative figure of the language in the Anatolian villages. Besides using plain language in his works, the fact that he uses regional dialects makes him a joe public. Bakiler’s poem is an “experience” poem because of its rich content while reading his poems, we can feel the whole suffer and pleasure of Anatolian people. It must be the duty of Turkish Literature and Turkish language teachers to introduce Bakiler’s poems to pupils and teenagers giving much more place to his works in school books.Keywords
Yavuz Bülent Bakiler, Folklore, Poem

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri