Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROBLEMS ENCOUNTERED BY PARAMEDIC STUDENTS IN HOSPITAL INTERNSHIPS: A QUALITATIVE RESEARCH
(Problems Encountered by Paramedic Students in Hospital Internships: A Qualitative Research )

Author : Ahmet SEVEN   Öğr. Gör. Hüseyin Yaşar, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Seven  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 355-362
DOI Number: :
Cite : Ahmet SEVEN Öğr. Gör. Hüseyin Yaşar, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Seven, (2020). PROBLEMS ENCOUNTERED BY PARAMEDIC STUDENTS IN HOSPITAL INTERNSHIPS: A QUALITATIVE RESEARCH. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 355-362. Doi: 10.46872/pj.106.
    


Summary

Sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin profesyonel meslek hayatına adım atmada klinik uygulama/staj önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, bir devlet üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı’nda (İAYP) eğitim gören öğrencilerin hastane staj uygulamalarında karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma çalışmaya katılmayı kabul eden 22’si kadın, 14’ü ise erkek toplam 36 öğrenci ile gerçekleştirildi. Çalışmada niteliksel araştırma yöntemlerinden “Durum Çalışması” deseni kullanıldı. Katılımcılara hastanede klinik uygulama esnasında karşılaştıkları sorunları belirlemek için açık uçlu bir soru yöneltildi. Araştırmada gizliliği sağlayabilmek adına katılımcılara kod (Ö1, Ö2…) verildi. Verilen kodlara göre cevaplar çözümlendi. Çözümleme sonucunda 3 ana ve 3 ara tema orta çıktı. Araştırma sonucunda vaka ve hasta sayısının az olduğu, staj gören öğrenci sayısının fazlalığı, çalışanların öğrencilere yeterince rol model olmadığı, öğrencilere medikal uygulamalar dışında görevler verildiği, beslenmeyle ilgili ve staj kurumuna ulaşımda zorluk yaşanması gibi sorunlar olduğu görüldü. Öğrencilerin klinik uygulama/stajda karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılması mesleki yetkinlikleri kazanmada önemli bir yere sahiptirKeywords
Hastane, staj uygulaması, staj sorunları, paramedik.

Abstract

Clinical practice / internship plays an important role in stepping into the professional career of students studying in the field of health. This study was carried out to determine the problems faced by students studying First and Emergency Aid Program (FEAP) in a public university in hospital internship practices. The study was made with a total of 36 students, 22 of whom were women and 14 were men, who agreed to participate in the study. “Case Study” pattern, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. An open-ended question was asked to the participants to identify the problems they encountered during the clinical practice in hospital. In order to ensure confidentiality in the research, participants were given code (S1, S2…). The answers were resolved according to the given codes. As a result of the analysis, 3 main and 3 intermediate themes emerged. As a result of the study, it was observed that there were problems such as the number of cases and patients were few, the high number of students who were trained, the employees were not enough role models for the students, the students were assigned duties other than medical applications, and there were problems related to nutrition and access to the internship institution. Elimination of the problems faced by students in clinical practice / internship has an important place in gaining professional competencies.Keywords
Hospital, internship application, internship problems, paramedic

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri