Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YARATICILIK VE ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLARIN SANAT EĞİTİMİ YOLUYLA YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
(CREATIVITY AND DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF SPECIALLY EDUCATED CHILDREN THROUGH ART EDUCATION )

Author : FAHRETTİN GEÇEN  ÜMİT PARSIL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 372-380
DOI Number: :
Cite : FAHRETTİN GEÇEN ÜMİT PARSIL, (2020). YARATICILIK VE ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLARIN SANAT EĞİTİMİ YOLUYLA YARATICILIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 372-380. Doi: 10.46872/pj.109.
    


Summary

Özel eğitim günümüzde de önemle üzerinde durulması gereken bir alandır. Özel eğitimli çocuklar normal bireylerden farklı biyolojik-fizyolojik, zihinsel yapılara sahip olabilirler. Bu sebepten ötürü bu bireylerin eğitim ve öğretimi özel bir program ile yürütülmelidir. Her çocuğun zihinsel gelişimi için eğitim kurumları elinden geleni yapmaktadır. Çocukların kendilerini gerçekleştirmeleri ve üretken olabilmeleri için eğitim- öğretim görmeleri şarttır. Eğitim-öğretim de çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde yaratıcılık önemli bir öğedir. Özel eğitimli çocuklarında gelişiminde yaratıcı ögelerin geliştirilmesi gereklidir. Özel eğitimli çocukların yaratıcılıklarının geliştirilmesi için kullanılması gereken önemli derslerden bir tanesi ise Görsel Sanatlar dersidir. Bu araştırmanın amacı Yaratıcılığı anlamak ve Özel eğitimli çocukların yaratıcılıklarının geliştirmelerinde görsel sanatlar eğitiminin yararlarını ortaya çıkarmaktır. Yaratıcılığın gelişimdeki yerini, özel eğitimli çocukların eğitim-öğretiminin ve görsel sanatlar dersinin gerekliliğini ortaya çıkarmak araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle yapılmış olup kitap, makale gibi kaynaklara bakılıp literatür taramasına gidilmiştir. Araştırmanın evrenini özel eğitimli çocuklar ve görsel sanatlar dersi oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda; Özel eğitimli çocuklara yaptırılan görsel sanatlar uygulamaları ile ortaya çıkardıkları ürünlerin onların yaratıcılıklarının harekete geçirmesini sağladığı bu yolla da bu çocuklarda psikolojik, sosyolojik, problemler karşısında psiko-terapik bir kazanım sağlayarak onların özgüvenlerinin artmasını, psikolojik açıdan rahatlamalarını, mutluluklarının artmasını, sosyal iletişimlerinin-becerilerinin gelişmesini sağladığı, zihinsel açıdan da gelişimlerine önemli katkıda bulunduğu ortaya çıkmıştır.Keywords
Yaratıcılık, Özel eğitim, Görsel sanatlar, Çocuk

Abstract

Special education is an area that needs to be emphasized today. Specially trained children may have different biological-physiological, mental structures than normal individuals. For this reason, the education and training of these individuals should be carried out with a special program. Educational institutions do their best for the mental development of every child. In order for children to realize themselves and be productive, it is essential that they receive education. Education-training is also an important element of creativity in children's mental and spiritual development. It is necessary to develop creative elements in the development of specially educated children. One of the important lessons that should be used to develop the creativity of specially educated children is the visual arts course. The aim of this research is to understand creativity and to reveal the benefits of visual arts education in developing the creativity of specially educated children. The importance of research is to reveal the place of creativity in development, the need for education and training of specially educated children and the course of visual arts. The research was conducted by qualitative research method and sources such as books, articles were looked at and literature was scanned. The universe of research consists of specially trained children and a visual arts course. As a result of the research; Specially trained children's visual arts practices commissioned to provide them with the products they produced these children and to mobilize their creativity in psychological, sociological, problems of psycho-therapeutic by providing a gain to increase their confidence, psychologically, to relax, to increase their happiness, to ensure the development of social communication skills, a substantial contribution to the development from a mental perspective has emerged.Keywords
Creativity, Special Education, Visual Arts, Children

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri