Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARABİ EPİSTEMOLOJİSİNDE ARZU YETİSİNİN KONUMU VE İŞLEVİ
(THE POSITION AND THE FUNCTION OF THE DESIRE POWER IN FÂRÂBÎ’S EPISTEMOLOGY )

Author : Rafiz MANAFOV  Zehra ORUK AKMAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 144-153
DOI Number: :
Cite : Rafiz MANAFOV Zehra ORUK AKMAN, (2020). FARABİ EPİSTEMOLOJİSİNDE ARZU YETİSİNİN KONUMU VE İŞLEVİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 144-153. Doi: 10.46872/pj.114.
    


Summary

Fârâbî`nin bilgi felsefesinin ana hatlarını belirleyen temel kavramlardan biri, arzu (nuzu`) kavramıdır. Epistemolojik hiyerarşisi içerisinde önemli ve belirleyici işleve sahip olan arzu kuvveti, ister düşünsel-entelektüel hareketin temel motivasyonunu sağlamak için, isterse de insanın ameli-pratik erdemlerinin gerçekleştirmek adına vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Bir sistem filozofu olarak karşımıza çıkan Fârâbî’nin fikir dünyasına bakıldığında da epistemolojik süreç bundan tecrit edilememiştir. Akletme, mütehayyile ve duyumlama gibi bahsi geçen yolların her biri ile kişi, farklı araçlar ve nesneler kullanarak arzu kuvvesinin de etkisiyle bilgi elde etme girişiminde bulunur. Her biri farklı mecralara ve çeşitli bilgi türlerine hizmet eden bu yollar, madde ve suret ilişkisi çerçevesinde birbirlerine hizmet ederler. Bu çalışmada arzu kuvvesinin bu güçlere ilişmesinin keyfiyeti ve bu sistem içerisindeki epistemik işlevi incelenerek yöneten-yönetilen, madde-suret, alt-üst ilişkisi çerçevesinde ele alınıp, irade-ihtiyar bağlamında değerlendirilecektir.Keywords
Fârâbî, Epistemoloji, Nefsin Kuvvetleri, Arzu Yetisi, İrade-İhtiyar

Abstract

One of the basic concepts that determine the main lines of Fârâbî's epistemology is the concept of desire. The power of desire, which has an important and determining function in the epistemological hierarchy, has an indispensable position either to provide the basic motivation of the intellectual movement or to realize the practical virtues of the human. When examined Fârâbî’s world of thought who is a system philosopher, the epistemological process can not be isolated from that. With each of the aforementioned ways such as reasoning, imagination, and sensation, the person attempts to obtain information by using different tools and objects with the power of desire. Each of these ways, which serve different field and various types of information, serve each other within the framework of the relationship of matter and form. In this study, the nature of the attachment of desire power to these forces and its epistemic function in this system will be examined in the context of the ruler-ruled, matter-form, upside-down relationship and evaluated in the context of will.Keywords
Fârâbî, Epistemology, Power of the soul, Desire Power, Will

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri