Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞMELERİN ENFLASYON VE İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAR, EŞBÜTÜNLEŞME VE GRANGER NEDENSELLİK ANALİZLERİ-EURO BÖLGESİ ÖRNEĞİ
(THE EFFECTS OF CHANGES IN OIL PRICES ON INFLATION AND UNEMPLOYMENT: VAR, COINTEGRATION AND GRANGER CAUSALITY ANALYSES - EUROZONE CASE STUDY )

Author : ABDURRAHMAN ALAKUŞTEKİN  MEHMET EMİN ERÇAKAR MUZHGAN ABDULLAZADE  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 82-92
DOI Number: :
Cite : ABDURRAHMAN ALAKUŞTEKİN MEHMET EMİN ERÇAKAR MUZHGAN ABDULLAZADE, (2020). PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞMELERİN ENFLASYON VE İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAR, EŞBÜTÜNLEŞME VE GRANGER NEDENSELLİK ANALİZLERİ-EURO BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 82-92. Doi: 10.46872/pj.115.
    


Summary

Bu çalışmada petrol fiyatlarında yaşanan değişimlerin enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, Euro Bölgesinde 2001:Q1 ve 2019:Q4 döneminde gerçekleşen enflasyon ve işsizlik oranları ile dünya petrol fiyatlarının doğal logaritması alınarak modele dâhil edilmiştir. Serilerin düzey değerde durağan olduğu tespit edildikten sonra etki–tepki fonksiyonu, varyans ayrıştırması, Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi Vektör Otoregresif Model (VAR) yardımıyla incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda petrol fiyatları ile enflasyon ve işsizlik oranları arasında bir adet eşbütünleşmeye rastlanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgulara göre, dünya petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar Euro Bölgesi içerisinde enflasyona ve işsizliğe neden olurken, Euro Bölgesinde yaşanan enflasyon ve işsizliğin dünya petrol fiyatlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Petrol Fiyatları, Enflasyon, İşsizlik, VAR, Johansen Eşbütünleşme, Granger Nedensellik, Euro Bölgesi.

Abstract

In this study, the effects of changes in oil prices on macroeconomic indicators such as inflation and unemployment have been investigated. In the study, inflation and unemployment rates in the Euro Zone during 2001: Q1 and 2019: Q4 and the natural logarithm of world oil prices were taken and included in the model. After determining that the series were stationary at the level value, the effect–response function, variance decomposition, Johansen cointegration and Granger causality analysis were studied using the Vector Autoregressive Model (VAR). As a result of the analysis, a cointegration was found between oil prices with inflation and unemployment rates. In addition, the fluctuations in world oil prices cause inflation and unemployment in the Euro Zone, while inflation and unemployment in the Euro Zone don’t affect world oil prices.Keywords
Oil Prices, İnflation, Unemployment, VAR, Johansen Cointegration, Granger Causality, Euro Zone.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri