Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ATIK YÖNETİMİ
(WASTE MANAGEMENT )

Author : AYSU SARI ÇETİN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 93-99
DOI Number: :
Cite : AYSU SARI ÇETİN , (2020). ATIK YÖNETİMİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 93-99. Doi: 10.46872/pj.121.
    


Summary

Nüfusun artması, sanayi devrimiyle beraber sürekli tüketimin olması ve doğanın bir gereksinimi olarak ortaya çıkan atıkların kontrolsüz biçimde doğal kaynaklara karışmasından dolayı doğru belirlenen biçimde yönetilerek yapılmadığı sürece canlılar ve çevre için geleceğe yönelik ciddi problemleri de beraberinde getirmektedir. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesi hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Analiz edilerek, yönetim politikaları ile mevcut çözümler birleştirilerek atıkların çevreye minimum zararlı şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra geri kazanım ve enerji kazanımı sistemleri ile çözümsel yaklaşımlar ve sorunun tamamen gelecek için tehdit oluşturmasının önüne geçilip, sürdürülebilir yaşamın önemli bir parçası haline getirilmelidir. İnşaat atıkları başta olmak üzere kağıt, ahşap, plastik, cam, kompozit, metal, bitkisel, organik, elektronik ve pil atıkları doğaya ciddi şekilde zarar verdiği ve doğal dengeyi bozduğu bilinmektedir. Ortaya çıkan atığın minimum seviyeye indirilmesi, aktif toplanma sisteminin kullanılması, geri dönüşüm sistemin geliştirilmesi, atıkların geri kazanımı için belirli alanlarda doğru yönetim uygulaması, sürdürülebilir kaynakların devamı için önemli bir rol üstlenmektedir. Doğal yaşamın dengede ilerlemesi için sürdürülebilir çevre kavramı içerisinde atıkların tehlike oluşturduğu bilinmektedir. Kaynakların sürdürülebilir ve etkili bir biçimde yönetilmesi, günümüzde mutlak suretle bir gereklilik arz etmektedir.Keywords
Atık yönetimi, Geri dönüşüm, Sürdürülebilirlik

Abstract

The increase of the population, the continuous consumption with the industrial revolution and the uncontrolled mixing of the wastes that emerge as a necessity of nature, brings about serious problems for the future for living things and the environment unless they are managed and managed in a correctly determined way. The disposal of wastes without being evaluated in the recycling and recovery process causes serious resource losses in terms of both material and energy. Waste should be disposed of in a way that is minimally harmful to the environment by analyzing and combining management policies with existing solutions. In addition, with recovery and energy recovery systems, analytical approaches and problems should be prevented from posing a threat to the future and should be made an important part of sustainable life. Paper, wood, plastic, glass, composite, metal, herbal, organic, electronic and battery wastes, especially construction wastes, are known to seriously harm the nature and disrupt the natural balance. Minimizing the waste generated, using an active collection system, developing the recycling system, and applying correct management in certain areas for waste recovery play an important role in the continuation of sustainable resources. It is known that wastes pose a danger within the concept of sustainable environment for the progress of natural life in balance. Sustainable and effective management of resources is an absolute necessity today.Keywords
Waste management, Recycle, Sustainability

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri