Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERİHAN MAĞDEN’İN ŞİİRLERİNİN TEMA BAKIMINDAN İNCELENMESİ
(EXAMİNİNG PERİHAN MAĞDEN'S POEMS İN THE ASPECTS THEMA )

Author : Nurullah KAÇMAZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 204-239
DOI Number: :
Cite : Nurullah KAÇMAZ , (2020). PERİHAN MAĞDEN’İN ŞİİRLERİNİN TEMA BAKIMINDAN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 204-239. Doi: 10.46872/pj.130.


Summary

Yaklaşık kırk yıllık sanat hayatı süresince üretken bir sanatçı olan Perihan Mağden, roman, deneme ve köşe yazılarıyla anılmıştır. Bugüne değin Perihan Mağden’in şiirlerini ve bu şiirlerden istifade etmek suretiyle şairliğini gözler önüne seren bilimsel bir araştırma pek fazla yapılmamıştır. Bu yüzden sanatçının şairliği yeterince tanıtılmamıştır. İşte bu araştırma, 1960 doğumlu Perihan Mağden’in şiirlerini ve şairin şiir dünyasını aydınlatma çabasının bir neticesidir. Daha lise yıllarındayken şiir yazmaya başlayan Perihan Mağden’in iki şiir kitabı bulunmaktadır. Bu eserler yayınlanış sırasına göre “Mutfak Kazaları” ve “Dünya İşleri” isimlerini taşımaktadır. Bu çalışmada, şairin “Everest Yayınevi” tarafından yayınlanan ve tüm şiirlerinin bir araya toplandığı “Dünya İşleri” adlı şiir kitabı referans alınmıştır. Bu kitapta yer almayan şiirleri değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulmamıştır. Bu çalışmanın asıl amacı, Perihan Mağden’in şiirinin tema yönünden incelenmesidir. Araştırmada sanatçının şiirlerine ulaşılmış daha sonra ise bu eserlerdeki şiirler tema bakımından incelenmiştir. Şiirlerin tematik olarak incelenmesi sanatçının şairliğini açıklama ve sanat başarısını tespit etme açısından önemli yer tutacaktır.Keywords
Perihan Mağden, Şair, Şiir.

Abstract

Perihan Mağden, who was a prolific artist during her nearly forty years of artistic life, has been mentioned with her novels, essays and columns. Until today, if one wants to benefit from Perihan Mağden’s poems and these poems, there has not been much scientific research. That is why it has not been sufficiently introduced. It is a result of the poems of Perihan Mağden, born in 1960, and the effort the poet to enlighten the worl of poetry. Perihan Mağden, who started to write poetry even in high school years, has two poetry boks. These Works are named “Mutfak Kazaları” and “Dünya İşleri” in order of publication. İn this study, the poetry book named “Dünya İşleri” published by the poet’s “Everest Yayınları” and in which all his poems are collected, was taken as reference. His poems that are not included in this book have not been taken into consideration while making the evaluation. The main purpose of this study is to examine Perihan Mağden’s poetry in terms of theme. İn the research, the poems of the artist were reached and then the poems in these works were examined in terms of themes. Thematic analysis of poems will hold an important place in terms of explaining the poetry of the artist and determining his artistic success.Keywords
Perihan Mağden, Poet, Poetry.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri