Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLAHİ KOMEDYAYI HEYKELİN DİLİNDEN OKUMAK
(READING THE DIVINE COMEDY IN THE LANGUAGE OF THE SCULPTURE )

Author : Caner ŞENGÜNALP    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 1-18
DOI Number: :
Cite : Caner ŞENGÜNALP , (2020). İLAHİ KOMEDYAYI HEYKELİN DİLİNDEN OKUMAK. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 1-18. Doi: 10.46872/pj.134.


Summary

Sanat disiplinlerini birbirleriyle yakınlaştırma çabaları, zaman zaman aradaki farkları en aza indirgeyip ortak bir amaç özdeşliği önerebilirken, ortaya duyusal ve duygusal bağlamda melezleşen, kelimelerin, renklerin, ışığın, gölgenin ve biçimlerin içeriksel düzlemde kaynaştığı yapıtların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu ikircikli ve disiplinlerüstü yaklaşıma sanatın tarihsel akışında hemen her dönem rastlandığına Antik Yunan şairi Simonides’in, resim susan bir şiir, şiir ise konuşan bir resim sanatıdır sözü referans olurken, sınırları aşma ve yeni ilişki düzlemleri yaratma, sanatın çoğulcu anlayışa kapı aralayan doğasından kaynaklanan bir reflekstir. Bu araştırmanın amacı, Dante Alighieri’nin İlahi Komedya isimli dünyanın en ünlü epik şiirlerinden birinin kuramsal bir altyapı olarak kullanıldığı seçili heykel çalışmaları üzerinden, sanat ve edebiyat arasında kurulan diyaloğun ürettiği yeni okumaları ortaya çıkarmak, edebi fenomenlerle plastik sanatların yakınlaşma formülasyonlarını irdelemektir. Sanatın geleneksel yöntemler üzerinden yürütmeye çalıştığı ontolojik yaratı sürecinin ifade olanaklarını kısıtladığı anlarda başka bir pratikle sentezlenmesi, ortaya çıkarılan çalışmayı kümülatif bir yapıya büründürebilir, üretilen fikri ve bilgiyi üst üste yığarak anlam alanının genişlemeni tetikleyebilir.Keywords
Sanat, Edebiyat, Heykel, İlahi Komedya

Abstract

Efforts to bring art disciplines closer to each other may, from time to time, minimize the differences between them and suggest a common purpose identity, while paving the way for the emergence of works that hybridize in sensory and emotional contexts, in which words, colors, light, shadow and forms are fused in context. While this ambiguous and transdisciplinary approach is encountered almost every period in the historical flow of art, the words of the ancient Greek poet Simonides, painting is a silent poem and poetry is a talking painting art, is a reference to transcend the borders and creating new relationship planes, a result of the nature of art that opens the door to plural is reflex. The purpose of this research is to reveal new readings produced by the dialogue between art and literature, and to examine the formulations of convergence between literary phenomena and plastic arts, through selected sculptural works of Dante Alighieri, in which one of the world's most famous epic poems, called Divine Comedy, was used as a theoretical background. When the ontological creation process, which art tries to carry out through traditional methods, is synthesized with another practice when it limits the possibilities of expression, it can transform the work created into a cumulative structure, and trigger the expansion of the field of meaning by piling up the generated idea and information.Keywords
Art, Literature, Sculpture, Divine Comedy

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri