Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARSOS ANTİK KENTİ’NİN MEKÂN DİZİM YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE ANCIENT TARSOS CITY BY SPACE SYNTAX METHOD )

Author : Yelda Durgun Şahin  M.Faruk ALTUNKASA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 1-15
DOI Number: :
Cite : Yelda Durgun Şahin M.Faruk ALTUNKASA, (2020). TARSOS ANTİK KENTİ’NİN MEKÂN DİZİM YÖNTEMİ İLE ANALİZİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 1-15. Doi: 10.46872/pj.135.


Summary

Antik kentlerin kazılması uzun yıllar süren bir süreci kapsamaktadır. Tarsus gibi birçok antik kent ise, oluşumu asırlar süren üst üste kurulmuş olan kent katmanlarından dolayı kısmi olarak kazılabilmektedir. Bu nedenle antik kente dair in situ halindeki bulgular ile kent kalıntılarının izleri takip edilerek çıkarılan haritalar, hava fotoğraflarıyla desteklendiğinde kentin kullanımına dair birçok veri, henüz kazı yapılmadan elde edilebilmektedir. Kazı, in situ iz takibi, uzaktan algılama, arkeolojik jeofizik yöntemeler ile oluşturulan bu haritalar üzerinde mekân dizim yöntemi analiz teknikleri uygulanarak, kentin en sık kullanılmış olan bölgeleri ya da en yalıtılmış olan bölgeleri belirlenebilmektedir. Bu analitik sonuçlar ile, o kente ait çekirdek bölgesi, en sık kullanılan yaya aksları, erişimin en fazla olduğu bölgeler tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada, tarihten günümüze Anadolu topraklarının bir parçası olan, Ovalık Kilikya bölgesi antik kentlerinden Tarsos antik kent kurgusunun biçimsel özellikleri ile gelişim bölgesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada mekân dizim yöntemi kullanılmış ve kentsel alanda bütünleşme analizi uygulanmıştır. Bütünleşme analiz sonuçları kırmızı renkten mavi renk aralığında değişen renkler ile kodlanarak en bütünleşik akslar ile en yalıtılmış akslar gösterilmiştir. Renkle kodlanan analitik veriler yorumlanarak Tarsus antik kentinin oluşum kurgusu hakkında önemli bulgulara ulaşılmıştır. Günümüzde yerleşim sürekliliğinin devam ettiği Tarsus ilçesinin, antik dönemde oluşmuş olan kent çekirdeğinden yayılım göstererek mevcut yerleşim biçimini oluşturduğu görülmüştür. Sonuç olarak, Tarsus tarihi kent merkezi özelinde yürütülen bu çalışma, benzer nitelikteki diğer kentler içinde bir tartışma alanı yaratacaktır.Keywords
Tarsos, Antik kent, Kent kurgusu, Mekân dizimi.

Abstract

The excavation of ancient cities involves a long process. many ancient cities such as Tarsus, on the other hand, can be partially excavated due to the city layers that have been formed over the centuries. For this reason, when the in situ findings of the ancient city and the maps obtained by following the traces of the city remains are supported with aerial photographs, many data on the use of the city can be obtained before excavation is carried out. By applying space syntax analysis techniques on these maps created by excavation, in situ trace tracking, remote sensing, archaeological geophysical methods, the most frequently used regions of the city or the most isolated regions can be determined. With these analytical results, the core region of that city, the most frequently used pedestrian axes and the regions with the highest accessibility can be determined. In this study, it is aimed to determine the development area with the formal features of the ancient city fiction of Tarsos, one of the ancient cities of the Cilicia region, which has been part of the Anatolian lands from history to the present. Accordingly, the space syntax method was used in the study and integration analysis in the urban area was applied. The most integrated axes and the most isolated axes are shown by coding the results of the integration analysis with colors ranging from red to blue. Important findings about the formation setup of the ancient city of Tarsus have been reached by interpreting the analytical data encoded with color. It has been observed that the district of Tarsus, where the continuity of settlement continues today, spread from the city core that was formed in ancient times and formed the present settlement form. As a result, this study, which is carried out in the historical city center of Tarsus, will create a discussion area for other similar cities.Keywords
Tarsos, Ancient City, Urban fiction, Space Syntax.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri