Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKONOMİK KARMAŞIKLIK ENDEKSİ, GELİR VE YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİLERİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(THE ANALYSIS OF THE INTERRELATIONS BETWEEN ECONOMIC COMPLEXITY INDEX, INCOME AND HIGH-TECH EXPORTS: EVIDENCE FROM TURKEY )

Author : Bayram Veli Doyar  Habibe YAMAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 41-52
DOI Number: :
Cite : Bayram Veli Doyar Habibe YAMAN, (2020). EKONOMİK KARMAŞIKLIK ENDEKSİ, GELİR VE YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİLERİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 41-52. Doi: 10.46872/pj.141.


Summary

Ekonomik karmaşıklık endeksi ekonomideki bilgi çeşitliliğini gösteren bir endekstir. Yüksek teknoloji ürünleri ise kazançlı bir ihracat kalemi olup ülke gelirini artırmaktadır. Dolayısı ile ekonomik karmaşıklık, gelir ve yüksek teknoloji ihracatı arasında karşılıklı ilişkilerin olması beklenmektedir. Bu çalışmada söz konusu ilişki Türkiye için 1989-2017 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılarak vektör otoregresyon (VAR) modeli ile analiz edilmiştir. Etki-tepki fonksiyonları, serileri en çok etkileyen değişkenlerin yine kendileri olduğunu göstermiştir. Kendileri dışında ekonomik karmaşıklık endeksi ve yüksek teknoloji ihracatını en çok etkileyen değişkenin gelir, geliri en çok etkileyen değişkenin ise ekonomik karmaşıklık endeksi olduğu görülmüştür. Ardından hesaplanan varyans ayrıştırmasından elde edilen bulgulara göre de serilerdeki değişmelerin en büyük kısmını açıklayan değişkenin yine aynı seriler olduğu, ekonomik karmaşıklık endeksi ve yüksek teknoloji ihracatı serilerindeki değişmelerin büyük kısmının gelir değişkeni tarafından açıklandığı, gelir değişkeni için ise bu değişkenin ekonomik karmaşıklık endeksi olduğu tespit edilmiştir. Son olarak Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları sadece gelirin, yüksek teknoloji ihracatının nedeni olduğunu göstermiştir.Keywords
Ekonomik Karmaşıklık Endeksi, Gelir, Yüksek Teknoloji İhracatı

Abstract

The economic complexity index shows the diversity of information in the economy. High-tech products are a profitable export item and increase the country’s income. Therefore, it is expected that there will be mutual relations among economic complexity, income and high-tech exports. This study analyzes the mentioned relations for Turkey by vector autoregression (VAR) model using annual data covering 1989-2017 period. The impulse-response functions show that variables are most affected by themselves. Except themselves, the economic complexity index and high-tech exports are most affected by income, and income is most affected by the economic complexity index. Variance decomposition results also indicate that the changes in the variables are mostly explained by themselves. Except themselves, the changes in economic complexity index and high-tech exports are mostly explained by income, and income is mostly explained by economic complexity index. Lastly, Toda-Yamamoto causality test results indicate only that income causes high-tech export.Keywords
Economic Complexity Index, Income, High-Tech Exports

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri