Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GAZIANTEP YÖRESINDE YAŞAMIŞ HALK EDEBIYATINA KATKIDA BULUNAN OZAN VE ARAŞTIRMACILAR
(Minstrel and Researchers Contributing to Folk Literature Lived in Gaziantep Region )

Author : Sibel Karadeniz Yağmur    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 64-80
DOI Number: :
Cite : Sibel Karadeniz Yağmur , (2020). GAZIANTEP YÖRESINDE YAŞAMIŞ HALK EDEBIYATINA KATKIDA BULUNAN OZAN VE ARAŞTIRMACILAR. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 64-80. Doi: 10.46872/pj.143.
    


Summary

Önemli bir kültür ve sanat merkezi olan Gaziantep, bölgedeki zengin kültür birikimi ile halk edebiyatına katkısı olan önemli ozan, araştırmacı ve akademisyene ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmada, Gaziantep yöresinde yaşamış halk edebiyatına katkıda bulunan halk ozanlarının, araştırmacı ve akademisyenlerin kısa hayat hikâyeleri, eserleri ve günümüze kadar indeksli makaleleri incelenecektir. Deli Boran, Şakir Sabri Yener, Ömer Asım Aksoy, Cemil Cahit Güzelbey, Onat Kutlar, Ülkü Tamer, Âşık Mızarlı Mehmet; Mehmet Kara ve Celal Şenocak, Âşık Gül Ahmet Prof. Dr. Behiye Köksel, Prof. Dr. Mehmet Erol ve Doç. Dr. Mustafa Gültekin çalışmada araştırılacaktır. Deli Boran, Şakir Sabri Yener, Ömer Asım Aksoy, Cemil Cahit Güzelbey Onat Kutlar, Ülkü Tamer ve Âşık Mızarlı Mehmet son yüzyılda yaşamış ve halk edebiyatına önemli katkıları olmuştur ve tüm coğrafyada önemli etkiler bırakmışlardır. Şakir Sabri Yener, Ömer Asım Aksoy, Onat Kutlar, Ülkü Tamer, Cemil Cahit Güzelbey ‘in adına pek çok çalışma yapıldığı, araştırmacıların yazdıkları eserlerin Google Akademikte yüzlerce defa atıf aldığı görülmektedir. Son yıllarda Gaziantep’te yaşayıp çalışmalarını sürdüren, ilin sosyal-kültürel etkinliklere katılan ve katkıda bulunan Mehmet Kara ve Celal Şenocak, Gül Ahmet Yiğit’in yaşamları ve eserleriyle ve Gaziantep Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan akademisyenler Prof. Dr. Behiye Köksel, Prof. Dr. Mehmet Erol ve Doç. Dr. Mustafa Gültekin’in her biri onlarca atıf alan yazdıkları makaleler ve kitaplarla halk edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır.Keywords
Halk Edebiyatı, Gaziantep, Ozanlar, Araştırmacılar.

Abstract

Gaziantep, which is an important culture and art center, hosted important minstrel, researcher and academician who contributed to folk literature with its rich cultural accumulation in the region. In this study, short life stories, works and articles with indexed articles of folk poets, researchers and academicians who have contributed to folk literature in Gaziantep region will be examined. Deli Boran, Şakir Sabri Yener, Ömer Asım Aksoy, Onat Kutlar, Ülkü Tamer, Cemil Cahit Güzelbey, Asik Mızarlı Mehmet; Mehmet Kara, Celal Şenocak, Âşık Gül Ahmet, Professor Behiye Köksel, Professor Mehmet Erol and Associated Professor Mustafa Gültekin will be researched in the study. Deli Boran, Şakir Sabri Yener, Ömer Asım Aksoy, Cemil Cahit Güzelbey, Onat Kutlar, Ülkü Tamer, and Minstrel Mızarlı Mehmet have lived in the last century and have made important contributions to folk literature and have made a significant impact on the entire geography. It is seen that many studies have been done on behalf of Şakir Sabri Yener, Ömer Asım Aksoy, Cemil Cahit Güzelbey, Onat Kutlar, Ülkü Tamer and the works written by researchers are cited hundreds of times in Google Scholar. Mehmet Kara and Celal Şenocak, who have lived and worked in Gaziantep in recent years, participated in and contributed to the social-cultural activities of the province, are academicians who work with the lives and works of Gül Ahmet Yiğit and as academicians at Gaziantep University Professor Behiye Köksel, Professor Mehmet Erol and Associated Professor Mustafa Gültekin made important contributions to folk literature with his articles and books, each of which was cited by tens of references.Keywords
Folk Literature, Gaziantep, Poets, Researchers

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri