Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II DERSİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ VE UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE PRESCHOOL TEACHING PRACTICE I-II COURSE ACCORDING TO THE VIEWS OF THE PRACTICE TEACHERS AND THE STUDENT TEACHERS )

Author : Duygu Yalman Polatlar  Semanur Kadakal  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 1-20
DOI Number: :
Cite : Duygu Yalman Polatlar Semanur Kadakal, (2021). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II DERSİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ VE UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 11, p. 1-20. Doi: 10.46872/pj.147.


Summary

Bir öğretmenin yetiştirilmesinde en önemli aşamalardan birinin de öğretmen adaylarının okullarda uygulamalı olarak öğretmenlik deneyimi kazanması olduğu belirtilmektedir (Ünlüönen ve Boylu, 2007). Fakültedeki öğretim elemanlarıyla birlikte, sürecin okul boyutunda yani uygulama kısmında öğretmen adayının yetişmesine katkıda bulunacak, öğretmen adayına rehberlik edecek kişiler uygulama öğretmenleridir. MEB, uygulama öğretmenini “uygulama okulunda görevli öğretmenlik formasyonuna sahip, alanında deneyimli öğretmenler arasından seçilen, öğretmen adayına öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmasında rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmen” olarak tanımlamıştır. Uygulama öğretmenleri işbirliğine açık, öğretme-öğrenme süreçlerini tanıtmaya istekli ve paylaşımcı kişiler olmalıdır (Coşkun & Yalın Uçar, 2012). Uygulama öğrencileri ilk mesleki deneyimlerini Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında uygulama öğretmeninin rehberliğinde kazandığı için, uygulama öğretmeninin de bu sürecin önemi kavramış ve sorumluluğunu biliyor olması gerekmektedir. Öğretmen adayları 4 yıllık lisans eğitimi sonunda edindikleri bilgileri ilk defa gerçek bir ortamda uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Bu noktalardan hareketle, bu araştırmada aynı üniversitede eğitim gören okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin “Öğretmenlik Uygulaması I-II” dersi kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında yaptıkları uygulamalara yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma İstanbul ilinin Küçükçekmece, Bakırköy ve Ataköy ilçelerinden rastgele seçilmiş devlete bağlı 5 anaokulunda görev yapmakta olan 10 okul öncesi öğretmeni ile İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinde eğitim gören 10 okul öncesi öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulaması I-II dersleriyle ilgili görüşlerini belirlemek üzere yapılmıştır. Araştırma kapsamında “Öğretmen Görüşme Formu” ve “Öğrenci Görüşme Formu” olmak üzere iki adet veri toplama aracı kullanılmıştır. Öğretmen ve öğretmen adayları “Kartopu Örnekleme” yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada 10 okul öncesi öğretmen adayı ve 10 uygulama öğretmeni olmak üzere toplamda 20 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Öğretmen adaylarının okuldaki aldıkları eğitimi teorik buldukları ve sınıf içinde çocukların ilgisini çekebilecek etkinlikler uygulayamadıklarını belirtirken, uygulama öğretmenleri ise sınıflarında öğretmen adaylarının bulunmasının özellikle sanat etkinliklerinde kendilerine destek olmak açısından avantaj sağladığını ancak sınıf yönetimi hâkimiyetlerini yeterli bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının kendileriyle iletişimini iyi bulurken, adayların kendilerini etkinlik uygulama süreçlerinde geliştirmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.Keywords
Okul öncesi eğitim, öğretmen adayı, öğretmenlik uygulaması

Abstract

It is stated that one of the most important stages in the training of a teacher is that teacher candidates gain practical teaching experience in schools (Ünlüönen & Boylu, 2007). Together with the lecturers in the faculty, the people who will contribute to the training of the teacher candidate and guide the teacher candidate in the school dimension of the process, namely the application part, are the practice teachers. MoNE defines the practice teacher as "the teacher who has a teaching formation in the practice school, selected from among the experienced teachers, guides and counsels the teacher candidate in gaining the behaviors required by the teaching profession". Practice teachers should be open to collaboration, willing to introduce teaching-learning processes, and sharing (Coşkun & Yalın Uçar, 2012). Since the application students gained their first professional experience under the guidance of the practice within the scope of the Teaching Practice course, the practice teacher should understand the importance of this process and know his responsibility. Teacher candidates find the opportunity to apply the knowledge they have acquired at the end of their 4-year undergraduate education in a real environment for the first time. Based on these points, the aim of this study is to evaluate the opinions of preschool student teachers studying at the same university and practice teachers about their practices in preschool education institutions within the scope of the "Teaching Practice I-II" course. This research was carried out to determine the opinions of 10 pre-school teachers working in 5 state kindergartens randomly selected from Küçükçekmece, Bakırköy and Ataköy districts of Istanbul province and 10 preschool stundent teachers studying at a foundation university in Istanbul on Teaching Practice I-II courses. Within the scope of the research, two data collection tools, "Teacher Interview Form" and "Student Interview Form", were used. The teachers and student teachers were determined by using the "snowball sampling" method. In the research, semi-structured interviews were conducted with a total of 20 people, including 10 preschool student teachers and 10 practice teachers. While the student teachers found the education they received at the university as theoretical and they could not implement activities that might interest children in the classroom, the practice teachers stated that the presence of teacher candidates in their classrooms provided an advantage especially in terms of supporting them in art activities, but they did not find their classroom management dominance sufficient. While the student teachers found their communication with them good, they stated that the student teachers should improve themselves in the activity implementation processes.Keywords
Preschool education, student teacher, teaching practice.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri