Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AMERİKAN İKTİSAT DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YÜKSELMESİ (1820-1950)
(THE EMERGENCE AND RISE OF AMERICAN ECONOMIC THOUGHT (1820 -1950) )

Author : Tolga KABAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 100-108
DOI Number: :
Cite : Tolga KABAŞ , (2020). AMERİKAN İKTİSAT DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YÜKSELMESİ (1820-1950). Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 100-108. Doi: 10.46872/pj.148.


Summary

Amerika’da orijinal bir iktisat düşüncesi 20. yüzyılın başlarında doğmuştur. Amerikan iktisat düşüncesi ve kamu politikası modeli minimum devlet müdahalesine dayanır. Dünyada özel girişimciliği en iyi destekleyen model olarak kabul edilir. Amerikan ekonomisinin yükselişinin arkasında geliştirdikleri iktisat düşüncesi, ticaretteki başarıları, yetenekli girişimcileri ve şirketlerin başarısı bulunur. Amerika’nın iktisadi olarak gelişmesinde çok büyük katkıları olan Protestanlar Amerikan kültürünün temelinde yer alırlar. Bu bağlamda Amerikan iktisat düşüncesi ve kapitalizmi Protestan kültüründen doğmuştur. Protestan kültürü modern, rasyonel ve bireyci bir kültürdür. Amerikan toplumu Protestan kültürüyle sanayi devrimi yapabilmiş, teknoloji geliştirebilmiş ve küresel bir güç olabilmiştir. Protestan olan Amerikan toplumu II. Dünya Savaşından itibaren Batılı toplumların lideri konumundadır. Amerikan toplumuna hakim olan Protestan kültüründe bireyin ekonomik başarısı ve refahı önemlidir. Amerikan iktisat düşüncesi de bu ilkeler üzerine kuruludur. Amerika’da iktisat düşüncesi ile dini ahlak arasında büyük bir uyum bulunur. Bu bağlamda çalışmada Amerika’da iktisat düşüncesinin ortaya çıkışı ve kendi formuna kavuşması anlatılmaktadır.Keywords
İktisadi Düşünce, Neoklasik Paradigma, Kurumsal İktisat, Yöntemler Savaşı

Abstract

An original economic thought in USA was born in the early 20th century. American economic thought and public policy model are based on minimal state intervention. US public policy model is considered as the best model that supports private entrepreneurship in the world. Behind the rise of the American economy there are several factors like the economic thought they developed, their success in business, talented entrepreneurs and the success of corporations. Protestants, who have greatly contributed to the development of America, are at the center of American culture. In this context, American economic thought and capitalism emerged from the Protestant culture. Protestant culture is modern, rational and individualistic. American society was able to make an industrial revolution, developed technology and became a global power by the help of Protestant culture. Protestant American society has been the leader of Western societies since World War II. In the Protestant culture that prevails in American society, the economic success and happiness of the individual are the basic moral values. American economic thought is also based on these values. There is a great harmony between economic thought and religious morality in USA. In this study, the emergence of the US economic thought and its own form is explained.Keywords
Economic Thought, Neoclassical Paradigm, Institutional Economics, War Of Methods

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri