Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDE TOPLUMUN YAŞLI VE ENGELLİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE THOUGHTS OF THE SOCIETY TOWARDS THE ELDERLY AND THE DISABLED PEOPLE IN THE CORONAVIRUS PANDEMIC )

Author : Hüseyin Zahid KARA  Fatmanur ALSANCAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 133-143
DOI Number: :
Cite : Hüseyin Zahid KARA Fatmanur ALSANCAK, (2020). KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDE TOPLUMUN YAŞLI VE ENGELLİLERE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 133-143. Doi: 10.46872/pj.155.


Summary

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki yaşlı ve engellilerin pandemi sürecindeki durumunu, toplumun yaşlı ve engellilere ilişkin düşünceleri ve yaklaşımları kapsamında ele alarak betimlemektir. Karma araştırma deseninde yapılan bu çalışmada katılımcıların sosyodemografik özellikleri kapalı uçlu sorularla, engelli ve yaşlıların pandemi sürecinden nasıl etkilendiğine ilişkin görüşler ve pandemiden korunmaya ilişkin halkın genel tutumu ve önerileri açık uçlu sorular sorularak incelenmiştir. Sosyodemografik özellikler için nicel araştırma verilerinin analizinde kullanılan SPSS programından yararlanılmıştır. Mülakat formunda yer alan açık uçlu soruların analizinde nitel yöntemden faydalanılarak, tematik bulguların ortaya koyulması ile betimsel analiz metoduna başvurulmuştur. Araştırma verileri çevrimiçi ortamda toplanmış ve araştırmanın örneklem grubunu 348 kişi oluşturmaktadır. Verilerden elde edilen bulgular betimsel yordamalar yapılarak yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle yaşlı ve engellilere yönelik genel tutuma bakıldığında yerel ve kamusal hizmetlerin yaşlılar için daha çok genişletilmesi, engellilere yönelik sosyal, psikolojik ve ekonomik desteklerin pandemi sürecinde engellilerin ihtiyaçlarına göre şekillenmesi ve kısıtlayıcı uygulamaların hayata geçirilmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır.Keywords
Koronavirüs, pandemi, yaşlı, engelli

Abstract

The aim of this study is to present the situation of elderly and disabled people in Turkey in the pandemic within the framework of social variables. During this process, the society's thoughts and approaches to the elderly and disabled were described. In this study conducted in a mixed research design, the sociodemographic characteristics of the participants were examined with closed-ended questions, their opinions about how the disabled and the elderly were affected by the pandemic process, and the general attitude and suggestions of the public regarding protection from the pandemic by asking open-ended questions. Findings obtained from the data were interpreted by making descriptive predictions. Considering the general attitude towards elderly and disabled people based on the findings obtained from the research, the necessity of expanding local and public services for the elderly, shaping the social, psychological and economic supports for the disabled according to the needs of the disabled and implementing restrictive practices during the pandemic process come to the fore.Keywords
Coronavirus, pandemic, elderly, disabled

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri