Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CEZAYİR BAĞIMSIZLIK SAVAŞI BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI
(TURKISH FOREIGN POLICY IN CONTEXT OF ALGERIAN WAR OF INDEPENDENCE )

Author : Meral BALCI  Hamza BİLGÜ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 175-189
DOI Number: :
Cite : Meral BALCI Hamza BİLGÜ, (2020). CEZAYİR BAĞIMSIZLIK SAVAŞI BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 175-189. Doi: 10.46872/pj.164.


Summary

Cezayir, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. Napolyon'un 1830'da Kuzey Afrika'da başlayan işgal politikaları sonucunda bölgeye 1847'de Fransızlar hâkim olmuş ve Cezayir'de sömürge rejimi kurmuşlardır. Yaklaşık 130 yıllık bu süreçte, Cezayir topraklarının sahiplerine ikinci sınıf insan muamelesi yapmış ve ülkenin servetini sömürmüştür. Cezayir'de özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ulusal uyanış başlamış ve bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlık hareketine dönüşmüştür. Bu hareket 1962'de bir başarı elde etmiş ve Cezayir bağımsızlığını kazanmıştır. 1954-1962 yılları arasındaki süreçte Cezayir'in zorlu bağımsızlık mücadelesi, Türkiye'nin NATO'ya katılması, Batı bloğuna katılmak için mücadelesi ve komünizm tehdidini hissetmesi gerçekleşmiştir. Bir bağımsızlık savaşıyla kurulan Türkiye, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini uzun süredir görmezden gelmiş ve net bir destek sunmamıştır. Türkiye, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın ivme kazanmasının ardından, halkı Müslüman olan Cezayir'in bağımsızlığını destekleyen bir dış politika izlemeye başlarken, Birleşmiş Milletler ve Amerika da harekete desteklerini dile getirmiştir. Cezayir, bağımsızlıktan sonra Türkiye'ye kızgınlığını dile getirmiş ve ilişkiler ancak 1980'lerden sonra düzelmiştir. Bu çalışma Türkiye'nin Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na yönelik duruşunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma aynı zamanda şu temel araştırma sorularını da ele almaktadır: Türkiye, bağımsızlığı için Fransa'ya karşı verdiği mücadelede Cezayir'i destekleme konusunda neden isteksizdi? Türkiye'nin Cezayir'e karşı dış politikasını değiştiren şey neydi? Cezayirlilerin Türk dış politikasının değiştirmesine yönelik tutumu nasıldı? Sonuç olarak, yarım asır sonra Türk-Cezayir ilişkilerinin gelişmesi, Türkiye ile Cezayir arasındaki iyi ilişkilerin bir parçası olmuştur.Keywords
Cezayir, Cezayir Bağımsızlık Savaşı, Fransa, Türk Dış Politikası

Abstract

Algeria came under the domination of the Ottoman Empire in the 16th century, and as a result of Napoleon's invasion policies in North Africa, which started in 1830, the French dominated the region in 1847. The French established a colonial regime in Algeria, which would last about 130 years, treated the owners of Algerian lands as second-class people and exploited the country's wealth. In Algeria, national awakening began, especially after the First World War, and this awakening has turned into an independence movement after the Second World War. The movement achieved definite success in 1962 and Algeria gained its independence. The painful and bloody Algerian struggle for independence between 1954 and 1962 took place when Turkey joined NATO, struggled to join the Western bloc and felt the threat of communism. Founded after a war of independence, Turkey has long ignored Algeria's struggle for independence and has not offered clear support. Turkey begins to pursue a foreign policy that supports the independence of Algeria, a country whose people are Muslim, after the Algerian War of Independence gained momentum, and the United Nations and America expressed their support for the movement. Algeria expressed its resentment with Turkey after independence and the ice was only melted after the 1980s. This study aims to evaluate the Turkish stance on Algerian War of Independence and so far. This study also addresses the following primary research questions: Why was Turkey reluctant to support Algeria during their struggle against France on her independence? What made Turkey change her foreign policy towards Algeria? How was Algerians’ attitude towards changing Turkish foreign policy? To conclude, thriving Turkish-Algerian relations after half a century has been a part of good relations between Turkey and Algeria.Keywords
Algeria, Algerian War of Independence, France, Turkish Foreign Policy

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri