Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF THE EFFECT OF AN ART ACTIVITY IN IMPROVING EMOTIONAL RESILIENCE OF ADOLESCENTS: MANDALA
(EVALUATION OF THE EFFECT OF AN ART ACTIVITY IN IMPROVING EMOTIONAL RESILIENCE OF ADOLESCENTS: MANDALA )

Author : Musa ÖZSAVRAN  Müge SEVAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 192-203
DOI Number: :
Cite : Musa ÖZSAVRAN Müge SEVAL, (2020). EVALUATION OF THE EFFECT OF AN ART ACTIVITY IN IMPROVING EMOTIONAL RESILIENCE OF ADOLESCENTS: MANDALA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 192-203. Doi: 10.46872/pj.165.


Summary

Sanat aktiviteleri kaygı, stres, çatışma ve değersizlik gibi duygular yaşayan ergenin, dikkatini başka yöne çekerek duygusal esnekliğini arttıran ve olumlu duygular yaşamasına yardımcı olan faaliyetlerdir.  Bu araştırmanın amacı, bir sanat aktivitesi yöntemi olan mandala çizme ve boyamanın duygusal esnekliği arttırmaya etkisinin değerlendirilmesidir.

Araştırma deneysel bir çalışma olarak 1 Ocak-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Zonguldak ilinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir lisenin 9., 10. ve 11. sınıflarına devam eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 254 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın verileri Öğrenci Bilgi Formu, Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (ÇGPSÖ-12), Ergenler için Olumlu ve Olumsuz Yaşantı Ölçeği (OOYÖ) ve Çocuklar için Öz yeterlik Ölçeği (ÇÖYÖ) ile toplanmıştır. Elde edilen ilk bulgular çerçevesinde düşük puan alan öğrencilerden 41 deney 41 kontrol grubu atanarak araştırmanın girişimsel kısmı gerçekleştirilmiştir.

Araştırma bulgularına göre; ÇGPSÖ-12 ölçeği puanlarının her mandala seansı sonrası anlamlı düzeyde artış gösterdiği belirlenmiştir. Dördüncü mandala uygulaması sonunda ÇGPSÖ-12’e göre ÇÖYÖ sosyal öz-yeterlik, duygusal öz-yeterlik, genel öz-yeterlik, OOYÖ olumlu yaşantı alt boyutu  ve OOYÖ puanlarının arttığı saptanmıştır.

Bu bulgular çerçevesinde bir sanat aktivitesi olan mandala uygulamasının ergenlerin duygusal esnekliğinin (psikolojik sağlamlığının) arttırılmasında etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Ergenlik, Duygusal Esneklik, Mandala, Öz yeterlik

Abstract

Art activities are the activities that enhance emotional resilience by distraction among the adolescents who experience feelings such as anxiety, stress, conflict and unworthiness and help them to experience positive feelings. The aim of this study was to evaluate the effects of drawing and painting mandala, that is an art activity method, on enhancing emotional resilience. This analitic and interventional study was carried out with 254 students who were studying their 9, 10 and 11th years in a high school affiliated with National Directorate of Education in Zonguldak between January 1-May 31, 2017. Data of the study were collected by Student Information Form, Child and Youth Resilience Measure (CYRM-12), The Scale of Positive and Negative Experience for Adolescents (SPANE) and Children’s Self-Efficacy Scale (CSES). Interventional part of the study was conducted by assigning 41 students to the study group and 41 to control group among the students who got low scores. Based on the results of the study, it was determined that CYRM-12 scores were significantly increased after each mandala session. It was found that the scores of CSES subscales of social efficacy, emotional self-efficacy and general self-efficacy, positive experience subscale of SPANE and SPANE were increased according to CYRM-12 at the end of fourth mandala activity. Based on these results, it has been concluded that art activity called mandala is an effective method in enhancing psychological resilience of the adolescents.Keywords
Adolescence, Emotional Resilience, Mandala, Self-efficacy

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mayıs sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mart sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri