Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK ÇOCUKLARININ KONUŞMALARINDAKI FIIL YAPILARI: BIR ENINE KESIT ÇALIŞMASI
(VERB CONSTRUCTIONS IN THE SPEECHES OF TURKISH CHILDREN: A CROSS-SECTIONAL STUDY )

Author : Mithat Ekinci  Ecem EKİNCİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 246-254
DOI Number: :
Cite : Mithat Ekinci Ecem EKİNCİ, (2020). TÜRK ÇOCUKLARININ KONUŞMALARINDAKI FIIL YAPILARI: BIR ENINE KESIT ÇALIŞMASI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 246-254. Doi: 10.46872/pj.168.


Summary

Çocukların fiil edinimi üzerine yapılan önceki araştırmalar ışığında, bu çalışma Tomasello'nun (1992) yaş aralıklarını takip etmeyi ve 24, 30 ve 36 aylık tek dilli Türk çocuklarının kullandığı fiil yapılarının miktarları arasındaki farkları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma aynı zamanda bu tek dilli Türk çocukları tarafından en sık kullanılan fiil yapı türlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Kesitsel bir araştırma olarak düzenlenen çalışma için 24, 30 ve 36 aylık 6 Türk kızının (her yaş aralığında 2 kız) bir anaokulunda oyun oynarken konuşmaları kaydedildi. Her bir katılımcı için 40 dakika süren görüşmeler kağıda döküldü ve sonuçlar fiillerin yapılarına ve türlerine göre analiz edildi. Sonuçlar, katılımcıların büyüdükçe konuşmalarında daha fazla fiil yapısı kullanmalarına rağmen, bu çocuklar tarafından kullanılan fiil oranlarının yüzde olarak azaldığını göstermiştir. Çalışma aynı zamanda katılımcılar büyüdükçe daha fazla ve çeşitli fiil türlerinin kullanılmaya başlandığını göstermiştir. 24 aylık katılımcılar genellikle şahit olunan geçmiş ve şimdiki zaman fiil yapılarını kullanırken, 30 aylık katılımcılar daha çok şimdiki zaman ve tanıklık geçmiş zamanı, 36 aylık katılımcılar ise en çok duyulan ve görülen geçmiş zaman fiil yapılarını kullanmışlardır.Keywords
Dilbilim, fiil yapıları, fiil türleri, fiil adası hipotezi, fiil adası yapıları

Abstract

In light of the previous research on verb acquisition of children, this study aims to follow Tomasello’s (1992) age ranges and find out the differences between the quantities of verb constructions used by monolingual Turkish children who are 24, 30 and 36 months old. The study also aimed to recognize the most frequently used verb construction types used by these monolingual Turkish children. Within a cross-sectional design of the study, free speeches of 24, 30, and 36-month-old 6 Turkish girls (2 girls in each age range) were recorded while they were playing at a nursery school, and each took nearly. Transcription of the interviews that took 40 minutes for each participant was made, and the results were analyzed according to the structures and types of verbs. The results provided that although the participants use more verb constructions in their speeches as they grow up, the ratio of the verbs uttered by these children decrease in percentage. In addition, the study illustrated that as the children grow up, they begin to use various and more verb construction types. While the participants at the age of 24 months generally use witnessed past and present continuous tense verb constructions, the participants at the age of 30 months mostly used simple present and witnessed past tense, and the participants at the age of 36 months most frequently use witnessed and nonwitnessed past tense in their speeches.Keywords
Linguistics, verb constructions, verb types, verb island hypothesis, verb island constructions

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri