Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUZEY KIBRIS’TA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN ÖĞRETİMİNDE PLANLAMA VE UYGULAMA ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING PLANNING AND APPLICATION SELF-EFFICACY SKILLS OF PRESCHOOL TEACHERS REGARDING GAME TEACHING METHOD: NORTH CYPRUS CASE )

Author : Ruhsar PEHLİVAN  Sarem ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 338-352
DOI Number: :
Cite : Ruhsar PEHLİVAN Sarem ÖZDEMİR, (2020). KUZEY KIBRIS’TA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN ÖĞRETİMİNDE PLANLAMA VE UYGULAMA ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 338-352. Doi: 10.46872/pj.169.


Summary

Bu araştırmada KKTC MEB İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı okul öncesi öğretmenlerinin oyun öğretim yöntemlerini planlama ve uygulama öz-yeterlik becerileri açısından araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin oyun etkinliklerini planlamaya ilişkin öz-yeterlikleri ve oyun etkinliklerini uygulamaya ilişkin öz-yeterlikleri incelenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin oyun öğretimine ilişkin planlama ve uygulama öz-yeterliklerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında KKTC’deki okul öncesi okullarında görev yapmakta olan 95 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde “Okul Öncesi Oyun Öğretimi Öz-Yeterlilik Anketi” kullanılmıştır. Bu anket Metin Kadim tarafından yüksek lisans tezi olarak geliştirilmiştir. Araştırmacılar etik prosedürü izlemiş, anketini kullanmak için izin almak üzere Metin Kadim'e e-posta göndermiştir. Gerekli izin aldıktan sonra araştırmacılar güvenilirliğini sağlamış ve veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için frekans, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler anketin planlama ve uygulama boyutundan alınan puanlardır. Bağımsız değişkenler cinsiyet, okulun yeri, yaş, eğitim düzeyi, okul türü, öğretmen yardımcısı, sınıftaki öğrenci sayısı, yaş grubu ve kıdemdir. Sonuç olarak, araştırmacılar bağımsız değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamıştır. Katılımcıların birçoğu Atatürk Öğretmen Akademisi'nden mezun olduklarından, tüm öğretmenlerin benzer ya da aynı donanımla mezun oldukları ve mesleklerini yürüttükleri sonucuna varılabilir. Dolayısıyla bu çalışma ışığında farklı metodolojiler ve katılımcılar kullanılarak daha fazla araştırma yapılması da önerilmektedir.Keywords
Oyun öğretimi, Okul öncesi eğitim, Okul öncesi öğretmeni, Özyeterlik

Abstract

In this study, it is aimed to investigate preschool teachers’ planning and self-efficacy skills in game teaching methods at government schools in Northern Cyprus. Survey method is used in this study. Random sampling is used in this research study and 95 out of 236 preschool teachers has participated who has completed the form fully. A Preschool Period Game Teaching Self-Efficacy Questionnaire which is developed by Kadim in 2012 and Personal Information Form were used to collect data. SPSS 20 was used to analyze data. Frequency, one-way ANOVA and independent samples t-test are tests which are used to specify if there is any statistically significant difference between dependent and independent samples. Gender, location of the school, teacher’s age, teacher’s level of education, type of the school, presence of team teacher (teacher assistant), class size and seniority are independent variables in this study. Planning and application scores are used as dependent variables. As a result, any statistically difference between dependent and independent variables could not be detected. Almost all of the participants were Atatürk Teacher Academy graduates. And it can be concluded that most of teachers in government preschools have almost the same background since Academic staff has been same over 20 years in the Academy regarding the results. Therefore, insignificant findings might be due to the method of training preservice teachers that has not been changed for years. However, there are some significant findings in some game teaching method studies that was conducted in Turkey that might have been occurred from cultural differences and educational background. This study should be repeated with different participants and methodology in order to enlighten teachers’ way of using game teaching method.Keywords
Game Teaching, Preschool Education, Preschool Teacher, Self-Efficacy

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri