Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKSARAY KÜLTÜR EVİ’NDE BULUNAN KİRKİTLİ DOKUMA ÖRNEKLERİ
(KIRKIT WITH WEAVING SAMPLES IN THE AKSARAY CULTURE HOUSE )

Author : Semra KILIÇ KARATAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 26-40
DOI Number: :
Cite : Semra KILIÇ KARATAY , (2020). AKSARAY KÜLTÜR EVİ’NDE BULUNAN KİRKİTLİ DOKUMA ÖRNEKLERİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 26-40. Doi: 10.46872/pj.173.


Summary

Kültür, bir toplumun duygu ve düşüncelerini ortak noktada toplayan, gelenek, görenek, örf ve adetler olarak yaşandığı dönemlerde ve gelecek nesillerde kalıcı kılan her türlü yaşayış, düşünce, fikir, sanat ve birikim demektir. Kültür Evi ise bulunduğu bölge veya yörenin geçmişten bugüne sahip olduğu kültür birikimlerinin sergilendiği müze konumundaki yerlerdir. Belediye, Valilik veya İl Kültür müdürlüklerinin bünyesinde açılan ve korunması amaç edinilen Kültür evi merkezlerindeki ortak gaye, farklı grupların yer aldığı toplumlarda kültürel bütünlük sağlamak, toplumsal hayatın gerektirdiği etkileşimlere destek vermek ve topluma örnek olabilecek ortak çalışmalar sunabilmektir. Aksaray Kültür Evi de bu çalışmalara bir örnek olarak gösterilebilmektedir. Kültür evinde bulunan farklı dönem ve yörelere ait olan ürünler bu bölgede yaşayan toplumalar hakkında bilgi vermektedir. Müzeler bulundukları bölgelerin tarihi belgelerini elinde mevcut tutan ve insanlara sergileyen önemli kaynaklardır. Aksaray’ın ilk kütüphanesi olarak bilinen Kültür evi günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Aksaray’da görev yapmış valilerin zamanında kendilerine hediye edilen veya satın aldıkları Aksaray ve çevresine ait eşyalar sergilenmektedir. Sergilenen bu ürünler arasında halı ve düz dokuma örnekleri, düğün kıyafetleri, işleme örnekleri ve günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçler sergilenmektedir. Tamamı kesme taştan olan binanın çatısı ahşap, geniş saçaklı olan bina bir dönem sanat evi olarak da kullanılmıştır. Kültür evinde sergilenen dokuma örnekleri toplamda 71 adet olup bu dokumaları halı ve kilim olarak iki ayrı grupta inceleyerek, ebatlarına göre sınıflandırmak kolaylık sağlamaktadır. Yapılan çalışma ile Kültür Evin’de bulunan dokuma örneklerinin yöreleri, dokuma isimleri, günümüzdeki durumu hakkında görüntü ve video çekimi ile veri toplanmış ve dokumalar hakkında yazılı kaynak taraması yapılarak toplanan bilginin paylaşımı amaç edinilmiştir.Keywords
Aksaray, Dokuma, Kültür, Sanat, Müze

Abstract

Culture means any kind of life, thought, idea, art and accumulation that collects the feelings and thoughts of a society at a common point and makes them permanent during the periods and traditions, traditions, customs and traditions. Culture House is a museum where the cultural accumulations of the region or region from past to present are exhibited. The common goal of the cultural house centers opened within the Municipality, Governorate or Provincial Cultural Directorates and aimed to be protected is to provide cultural integrity in different societies, to support the interactions required by the social life and to offer common works that can serve as an example to the society. Aksaray Culture House can be shown as an example of this work. The products belonging to different periods and regions in the cultural house provide information about the societies living in this region. Museums are important sources that hold the historical documents of their regions and display them to people. Culture House, known as the first library of Aksaray, is used as a museum today. In the time of the governors who served in Aksaray Aksaray and the goods they have purchased or purchased from the surrounding area are exhibited. The exhibited products include carpet and plain weaving samples, wedding dresses, embroidery samples and tools and equipment used in daily life. The building, which is completely made of cut stone, has a wooden roof and wide eaves. The weaving samples exhibited in the culture house are 71 in total, and it is easy to classify these weavings in two different groups as carpets and rugs and classify them according to their size. With this study, data were collected by taking images and videos about the regions, weaving names, and current situation of the pile weaving samples in the Culture House, and it was aimed to share the information collected by scanning written sources about the kirkit with weavings.Keywords
Aksaray, Weaving, Culture, Art, Museum

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri