Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REKLAMDA METAFOR VE GÖRSEL METAFOR
(ADVERTISING METAPHOR AND VISUAL METAPHOR )

Author : Ferrah Nur DÜNDAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 41-53
DOI Number: :
Cite : Ferrah Nur DÜNDAR , (2020). REKLAMDA METAFOR VE GÖRSEL METAFOR. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 41-53. Doi: 10.46872/pj.175.


Summary

Reklamda metafor kullanımı tüketiciler açısından çoğu mal ve hizmet sunumu için etkili bir mercek oluşturur. Markalar pazarda farklılık yaratmak, akılda kalıcılıklarını artırmak ve tüketicinin satın alma sürecine doğru yönlendirmek için metaforik anlatımdan yararlanmaktadırlar. Çalışmada reklamlarda kullanılan metaforun izleyenlerde ne tür duygusal çağrışımlara yol açtığı, bu reklam iletişimlerinde hangi metafor ve görsel metaforların kullanıldığı üzerinde durulmuştur. Reklamlar yoluyla tüketiciyle kurulan iletişimde, metaforun yapısal özellikleri ve nitelikleri, türleri, kullanım şekilleri ve tüketiciyi nasıl yönlendirdiği üzerinde durulmuş, çeşitli reklam örnekleriyle incelenmiş ve metaforun reklam iletişimindeki yeri analiz edilmiştirKeywords
Reklam, metafor, görsel metafor.

Abstract

The use of metaphors in advertising constitutes an effective lens for the presentation of most goods and services for consumers. Brands use metaphorical narration to make a difference in the market, to increase their memorability and to direct the consumer's purchasing process. In the study, what kind of emotional associations the metaphors used in advertisements lead to the audience and which metaphors and visual metaphors are used in these advertising communications are emphasized. In communication with consumers through advertisements, the structural features, characteristics, types, usage patterns of metaphor and how it guides the consumer are emphasized. It was examined with various advertisement examples and the place of metaphor in advertising communication was analyzed.Keywords
Advertisement, metaphor, visual metaphor.

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri