Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE GENENEKSEL VE KATILIM BANKACILIĞININ FINANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLIŞKISEL ANALİZ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR LİTERATÜR TARAMASI
(EVALUATING FINANCIAL PERFORMANCES OF CONVENTIONAL AND PARTICIPATION BANKING IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF GREY RELATIONAL ANALYSIS: A COMPARATIVE LITERATURE REVIEW )

Author : Hatice Elanur KAPLAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 90-99
DOI Number: :
Cite : Hatice Elanur KAPLAN , (2020). TÜRKİYE’DE GENENEKSEL VE KATILIM BANKACILIĞININ FINANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLIŞKISEL ANALİZ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR LİTERATÜR TARAMASI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 8, p. 90-99. Doi: 10.46872/pj.176.


Summary

Finansal performansın doğru bir şekilde ölçülmesi, verileri analiz etme araçlarının eşlik ettiği titiz veri toplanmasını gerektirir. Bankalar, finansal kurumlar, özel şirketler, vb., tahminlerde bulunmak, daha etkili kararlar vermek ve denetim faaliyetlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmek için belirli aralıklarla finansal analizler yapmalıdır. Başlıca finansal performans ölçüm yöntemleri Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Gri İlişkisel Analizi (GİA) içerir. Bu yöntemler, performans ölçümünün kullanım amacına bağlı olarak değişir ve bu amaca uygun olarak analiz için kullanılır. Bu çalışma, 2011-2019 yılları arasında Türkiye’de hem konvansiyonel hem de katılım bankacılığı sektörlerinin finansal performanslarının GİA çerçevesinde değerlendirilmesi üzerine yapılan araştırma çalışmalarından oluşan karşılaştırmalı bir literatür taraması oluşturmayı amaçlamaktadır.Keywords
Katılım Bankacılığı, Geleneksel Bankacılık, Finansal Performans, Gri İlişki Analizi, Türkiye.

Abstract

Accurate measurement of financial performance crucially requires meticulous data collection accompanied by the means to analyze the data. Banks, financial institutions, private companies, etc. should regularly conduct financial analyses at certain intervals in order to make predictions, to make more effective decisions, and to realize supervision activities more efficiently. The leading financial performance measurement methods include the Analytical Hierarchy Process (AHP), the Data Envelopment Analysis (DEA), and the Grey Relational Analysis (GRA). These methods vary depending on the purpose of use in performance measurement and are used for analysis in accordance with this purpose. This study aims to constitute a comparative literature review consisting of research studies conducted in Turkey over the period from 2011 to 2019 on the assessment of both conventional and participation banking sectors’ financial performances within the framework of the GRA.Keywords
Participation Banking, Conventional Banking, Financial Performance, Grey Relational Analysis, Turkey

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Eylül sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Mayıs sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri