Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REKLAMDA AYNA EVRESİ
(MIRROR STAGE IN ADVERTISING )

Author : Ferrah Nur DÜNDAR  Başak ÇAKMAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 54-61
DOI Number: :
Cite : Ferrah Nur DÜNDAR Başak ÇAKMAK, (2020). REKLAMDA AYNA EVRESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 54-61. Doi: 10.46872/pj.180.


Summary

Williamson’a göre reklamlar, tüketim mallarından öte bir şeyleri bize satar: “İçinde bizim ve o malların yer değiştirebilir olduğumuz bir yapıyı bize verirken, bizi kendimize satıyorlar” der. Bu da reklamın bir temsil ve bilgilendirme aracının ötesinde “anlam yapıları”nı da yaratma işlevini önemli kılmıştır. Reklam temsil edilen değer imgeleriyle karşılaştırılarak ürünlerin farklılaştırılmasına, somut bireylerin özneler olarak farklılaştırılmalarına ve adlandırılmalarına neden olur. Böylelikle adlandırılacak, farklılaştırılacak olan bir öznenin nasıl ve hangi biçimde var olduğudur. Farklılık anlamlama için önemlidir. Bir gösterge olmak için o, bir “diğer”ine yani onun ifade ettiği göndergeye de işaret eder. Bu çalışmada, tüketimin sembolik boyutlarla işlevselleştiği bu durumda “ayna evresi” ile reklamın hayat vaadlerinin hedef kitlesinin kendisinden çok daha farklı olduğu, vaadlerin bireye ne biçimde ulaştığı, markaya yönelik nasıl bir arzu rejimini harekete geçirdiği incelenmiştir.Keywords
Reklam, tüketim toplumu, ayna evresi.

Abstract

According to Williamson, ads sell to us more than just consumer goods: “While giving us a structure in which we and those goods are interchangeable, he says they sell us to ourselves”. This made it important for the advertisement to create “meaning structures” apart from a representation and information tool. Advertising causes the products and concrete individuals to be differentiated and named as subjects by comparing them with the images of value represented. Thus, what will be named and differentiated is how and in what form a subject exists. Difference is important for understanding. To be a sign, it also points to an "other", that is, the referent expressed by it. In this study, it has been investigated that the “mirror stage” in this situation where consumption becomes functional with symbolic dimensions, that the life promises of advertising are very different from the target audience itself, how the promises reach the individual and what kind of desire regime is activated for the brand.Keywords
Advertising, consumer society, mirror stage.

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri