Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENDÜSTRİ 4.0’DAN ENDÜSTRİ 5.0’A GEÇİŞ SÜRECİNE GENEL BAKIŞ
(OVERVIEW OF THE TRANSITION FROM INDUSTRY 4.0 TO INDUSTRY 5.0 )

Author : Benan YÜCEBALKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 241-250
DOI Number: :
Cite : Benan YÜCEBALKAN , (2020). ENDÜSTRİ 4.0’DAN ENDÜSTRİ 5.0’A GEÇİŞ SÜRECİNE GENEL BAKIŞ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 241-250. Doi: 10.46872/pj.181.


Summary

Endüstri 4.0 kavramı; Endüstri 1.0, Endüstri 2.0 ve Endüstri 3.0 olarak adlandırılan farklı endüstriyel paradigmalardan geçmiştir. Yakın zamanda ise nesnelerin interneti alanındaki üstel gelişmeler Endüstri 4.0’ı doğurmuştur. Endüstri 4.0’a paralel olarak Endüstri 5.0 paradigması da gelişmektedir. Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a geçiş sürecinden yola çıkan ve literatür tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmanın amacı, süreçte zihinlere takılan soruları aralamaya çalışmak ve yeni sorulara kapı açmaktır. Önceki endüstriyel dönüşümlerden neler öğrenildi ve bu deneyimler Endüstri 5.0’a geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olacak mıdır? Ya da bir endüstriyel paradigmadan diğerine geçiş yıkıcı, acımasız ve sosyal açıdan üzücü mü olacaktır? Çalışmanın sonunda beşinci endüstriyel paradigmanın ya da sanayi devriminin insanlık için faydalar yanında zorluklar da getireceği; otomasyonun işgücünün dinamiklerini giderek daha fazla değiştireceği; muhtemelen işlerin robotik teknolojisi bağlamında “otomasyona yüksek oranda maruz kalma” veya “otomasyona daha az maruz kalma” olarak sınıflandırılacağı; insan-robot işbirliğindeki otomatikleştirilmiş bir ortamda oluşturulan yeni çalışma türünün, çoğunluğun erişemeyeceği çok gelişmiş beceriler gerektireceği; oluşacak gelir eşitsizliğinin, gelecekte dünya çapında bir krize dönüşebileceği; ayrıca mevcut çevrimiçi güvenlik tekniklerinin yetersiz kalacağı ve bu hızlı değişime uyum sağlayabilmek için uluslararası yasaların, düzenlemelerin ve yönetimin/yönetişimin yeniden keşfedilmesinin gerekliliği öngörülmüştür.Keywords
Endüstriyel paradigmalar, Endüstri 4.0, Endüstri 5.0.

Abstract

Industry 4.0 concept has gone through different industrial paradigms called Industry 1.0, Industry 2.0 and Industry 3.0. Recently, exponential developments in the internet of things caused Industry 4.0. In parallel with Industry 4.0, the Industry 5.0 paradigm is also developing. The aim of the study, which is based on the transition from Industry 4.0 to Industry 5.0 and is carried out with the literature scanning method, is to try to find the questions that are stuck in the minds and to open the door to new questions. What has been learned from previous industrial transformations and will these experiences help facilitate the transition to Industry 5.0? Or will the transition from one industrial paradigm to another be devastating, brutal, and socially distressing? At the end of the study, it is stated that the fifth industrial paradigm or industrial revolution will bring difficulties as well as benefits for humanity. It was predicted that automation will increasingly change the dynamics of the workforce, jobs will classify as “high exposure to automation” or “less exposure to automation” in the context of robotics technology, the new type of work created in an automated environment of human-robot collaboration will require highly advanced skills that are beyond the reach of the majority, income inequality that will occur may turn into a worldwide crisis in the future as well as, existing online security techniques would be insufficient and international laws, regulations, management/governance should be rediscovered in order to adapt to this rapid change.Keywords
Industrial paradigms, Industry 4.0, Industry 5.0.

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri