Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MULTIPLE SKLEROZ HASTALARININ PSİKOSOSYAL SORUNLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
(A REVIEW OF THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS )

Author : Fatmanur ALSANCAK  Ebrahım AKRAMİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 304-315
DOI Number: :
Cite : Fatmanur ALSANCAK Ebrahım AKRAMİ, (2020). MULTIPLE SKLEROZ HASTALARININ PSİKOSOSYAL SORUNLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 304-315. Doi: 10.46872/pj.182.


Summary

Multiple Skleroz (MS) hastaları günlük yaşamlarında sosyal ve psikolojik birçok sorunla yüzleşmektedir. Çalışmanın amacı, MS hastalarının karşılaştığı psikososyal sorunların betimlenmesidir. Yakınsayan paralel karma araştırma deseninde hazırlanan bu çalışmanın örneklem grubunu, MS tanısı almış olan 216 katılımcı oluşturmaktadır. Karma araştırma deseninde yapılan bu çalışmada katılımcıların sosyodemografik özellikleri kapalı uçlu sorularla, MS hastalarının çeşitli alanlarda yaşadıkları sorunlar ve psikososyal sorunlara ilişkin özellikleri açık uçlu sorular sorularak incelenmiştir. Sosyodemografik özellikler için nicel araştırma verilerinin analizinde kullanılan SPSS programından yararlanılmıştır. Mülakat formunda yer alan açık uçlu soruların analizinde nitel araştırma metodolojisinden hareketle tematik bulguların ortaya koyulması ile betimsel analiz metodundan yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre genel yaş ortalaması ise 31- 40 aralığında olup katılımcıların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Çalışma MS hastalarının kaygı durumlarının yüksek ve psikososyal anlamda bir başkasına bağımlı olduklarını göstermekte, iletişim sorunları ve aileden ayrı yaşama deneyimlerinin bu sorunlarda belirleyici olduğu görülmektedir Araştırmadan elde edilen en önemli sonuç, MS hastalarının sosyal destek ihtiyacının yeterince karşılanmadığı yönündedir. Bu sonuçlardan hareketle MS hastalığına sahip bireyler için başta psikososyal destek odaklı olmak üzere MS araştırma ve uygulama merkezlerinin hayata geçirilmesi, sağlık kurumlarında yaşanan sorunlara yönelik çeşitli politik sürecin uygulanması ve MS hastalığına ilişkin farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi önerilmektedir.Keywords
Multiple Skleroz, Psikososyal Sorunlar, Sosyal Destek, Tıbbi Sosyal Hizmet

Abstract

MS patients are faced with many problems in their daily lives since the date of their diagnosis. The main purpose of this study is to describe the psychosocial problems of MS patients. The sample group of this study prepared in a convergent parallel mixed research design consists of 216 participants who have been diagnosed with MS. In this study conducted in a mixed research design, the sociodemographic characteristics of the participants were examined by asking open-ended questions, and the problems experienced by MS patients in various fields and the characteristics of psychosocial problems. IBM SPSS program was used in the analysis of quantitative research data for sociodemographic characteristics. In the analysis of open-ended questions in the interview form, descriptive analysis method was used by presenting thematic findings based on qualitative research methodology. According to the findings of the study, the majority of MS patients are women and the average age is generally between 31-40 years. The study shows that MS patients have high anxiety levels and are psychosocially dependent on someone else, communication problems and their experiences of living apart from the family are determinant in these problems. Based on these results, it is recommended to implement MS research and application centers, especially psychosocial support-oriented, for individuals with MS, to produce various social policies for the problems experienced in health institutions, and to carry out awareness and awareness studies on MS disease.Keywords
Multiple Sclerosis, Psychosocial Problems, Social Support, Medical Social Work

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri