Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA AKRAN ZORBALIĞI İLE ARKADAŞLIK NİTELİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN PEER BULLYING AND FRIENDSHIP QUALITY IN SCHOOL-AGE CHILDREN )

Author : Tarık TEKÇE  Filiz YURTAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 353-362
DOI Number: :
Cite : Tarık TEKÇE Filiz YURTAL, (2020). OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA AKRAN ZORBALIĞI İLE ARKADAŞLIK NİTELİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 353-362. Doi: 10.46872/pj.184.


Summary

Bu çalışmada, Şanlıurfa ilinde 590 ilköğretim öğrencisi arasından seçilen zorba ve kurban alt grubundaki öğrencilerin zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalmavdurumu ile arkadaşlık nitelikleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Katılımcıların zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalma durumlarını belirlemek için “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği-Çocuk Formu”, arkadaşlık niteliklerini belirlemek için ise “Arkadaşlık Öznitelik Anketi” kullanılmıştır. Sonuç olarak, arkadaşlık kalitesinin zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalma değişkenleri ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu görülmüştür. Arkadaşlığın kalitesi, zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalmayı olumsuz yönde yordadığını göstermektedir.Keywords
Akran Zorbalığı, Zorbalık Yapma, Mağduriyet, Arkadaşlık, Arkadaşlık Kalitesi

Abstract

In this study, the relationship between bullying and victim status and friendship qualities was investigated for the students in subgroup of bully and victim selected among 590 elementary school students in Sanliurfa city in Turkey. “The Identification of Peer Bullying Inventory-Child Form” was used to determine the participants' situations of bullying and being exposed to bullying and “The Friendship Attribute Questionnaire” was used to figure out the friendship qualities which the participants had. As a result, it was observed that the quality of friendship has a significant relationship with the variables of bullying and being exposed to bullying. The quality of friendship shows that it negatively predicts bullying and being exposed to bullying.Keywords
Peer Bullying, Bullying, Victimization, Friendship, Friendship Quality

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri