Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KORONAVİRÜS (COVID-19) AFİŞLERİNDE YER ALAN PİKTOGRAMLARIN GRAFİK TASARIM ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
(CORONAVIRUS (COVID-19) OF THE PICTOGRAMS IN THE POSTERS EXAMINATION IN A GRAPHIC DESIGN FRAMEWORK )

Author : İbrahim YILMAZ  Mehmet Taragay AYÇE  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 74-89
DOI Number: :
Cite : İbrahim YILMAZ Mehmet Taragay AYÇE, (2020). KORONAVİRÜS (COVID-19) AFİŞLERİNDE YER ALAN PİKTOGRAMLARIN GRAFİK TASARIM ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ . Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 74-89. Doi: 10.46872/pj.185.


Summary

İşaret dili ile iletişim kurma ve haberleşme, insanoğlunun dünya üzerinde var olduğundan bu yana kullandığı yöntemlerden biri olmuştur. Öyle ki, çağlar sonra bile birbirinden farklı coğrafyalarda bulunan mağara resimlerindeki benzerlik, aslında insanların iletişim dilindeki benzerliğine de ortaya çıkarmıştır. Günümüzde hala haberleşme veya iletişime geçme konusunda hala başvurulan semboller ve işaretler, modernleşme süreci ile birlikte piktogramlar olarak hayatımıza girmiştir. Piktogramlar yaşamımızda sadece iletişim olarak değil aynı zamanda tehlikeleri haber verme unsurları olarak da yer almaktadır. Bu bağlamda piktogram tasarımı grafik tasarımı çalışmalarına da yansımaya başlamıştır. İyi tasarlanmış piktogramlar istenilen ya da hedeflenen bilgiyi okuma yazma bilmeyenler, engelliler ve diğer bireyler dâhil olmak üzere tüm insanlara kolayca aktarabilen basit, açık ve net grafik sembollerdir. Ayrıca piktogramların ulaşım, bilgisayar, ilaç, bilet vb. gibi kullanım alanları günlük hayatımızın bir parçasını oluşturmaktadır. Gerçek dünyadaki bir varlığın ikonik biçimde kısaltmalı yönleriyle gösterilmesi ve metnin okunmasında kolay ve anlaşılır olma özelliği bulunmaktadır. Bu bağlamda yeni bir araştırma konusu olan Koronavirüs, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülmesiyle birlikte temas yoluyla bulaşıcı olup insan sağlığını tehdit eden küresel bir salgın olduğu görülmüştür. Kısa sürede tüm dünyada ülke yönetimlerinin yeni pandemi olarak nitelendirilen salgınla ilgili olarak kişisel sağlığın korunmasının önemini kamuya anlatmak, yanlış bilgilerin hızla yayılmasını önlemek ve doğru bilgilere erişimin nasıl sağlanması gerektiği hususunda yardımcı olmak üzere çeşitli iletişim araçlarını kullandıklarını görmekteyiz. Bu araştırmada, bireylerin Koronavirüs (Covid-19) virüsten korunmak ve hastalığın semptomlarına ilişkin kişilerin etkili iletişim kurabilmek ve farkındalıklarını artırmak üzere hazırlanan afişlerinde yer alan (çalışmanın da önemli bir ögesi olan) piktogramların görsel içerikliliğinin grafik tasarım çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır.Keywords
Grafik Tasarım, Piktogram, Sembol, Coronavirüs, İletişim

Abstract

Communication and communication with sign language has been one of the methods that human beings have used since their existence in the world. So much so that the similarity in the cave paintings found in different geographies even after ages has actually revealed the similarity in the language of communication of people. Symbols and signs, which are still used for communication or communication today, have entered our lives as pictograms with the modernization process. Pictograms are included in our lives not only as communication but also as elements of warning of dangers. In this context, pictogram design has started to be reflected in graphic design studies. Well-designed pictograms are simple, clear and clear graphic symbols that can easily convey desired or targeted information to all people, including illiterate, disabled and other individuals. In addition, pictograms of transportation, computers, medicine, tickets, etc. Usage areas such as form a part of our daily life. It has the feature of being easy and understandable in the display of an entity in the real world with iconic abbreviated aspects and reading the text. In this context, Coronavirus, a new research subject, was first seen in Wuhan, China, and it was seen that it was a global epidemic that was contagious through contact and threatening human health. In a short time, we see that the governments of the countries all over the world use various communication tools to explain the importance of the protection of personal health to the public, prevent the rapid spread of false information and help with how to ensure access to correct information in relation to the epidemic, which is described as the new pandemic. In this study, it was aimed to examine the visual content of the pictograms (which is also an important element of the study) on the posters prepared to protect individuals from the Coronavirus (Covid-19) virus and to communicate effectively and increase awareness of the people about the symptoms of the disease.Keywords
Graphic Design, Pictogram, Symbol, Koronavirüs, Communication

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri