Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL YARDIMI OLARAK MOBİL DESTEKLİ DİL ÖĞRENMESİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
(Mobile Assisted Language Learning (MALL) As a Foreign Language Aid: A Literature Review )

Author : Ecem EKİNCİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 152-166
DOI Number: :
Cite : Ecem EKİNCİ , (2020). YABANCI DİL YARDIMI OLARAK MOBİL DESTEKLİ DİL ÖĞRENMESİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 152-166. Doi: 10.46872/pj.186.


Summary

Son yıllarda mobil destekli dil öğrenimi (MALL) olarak da tanımlanabilecek mobil dil öğrenimi, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. MALL, daha yararlı ve çekici öğrenme etkinlikleri sağlamada yeni olasılıkları teşvik etmek için dil öğrenmede kullanılır. Bu nedenle, mevcut çalışma, 2013 ve 2019 yılları arasında yazılan 10 doktora tezi (5 Türkiye'den, 5 çeşitli ülkelerden) ve farklı Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SSCI) dergilerinde yayınlanan 10 dergi makalesini inceleyerek MALL'un bir dil öğrenim aracı olarak etkinliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, literatürde sözü edilen bu yayınların kapsam, araştırma soruları, metodolojiler, ortak özellikleri ve genel çıkarımları gibi araştırma alanlarını belirlemek için yapılmıştır. Sonuçlar, Türkiye'de yapılan doktora tezlerinin çoğunlukla birkaç MALL uygulaması yoluyla kelime öğrenmeye odaklanırken, diğer ülkelerde yapılan doktora tezlerinin farklı araştırma alanlarına sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, makale çalışmaları, kısıtlı ortamlar gibi bağlam-bağımlı uygulamalar için yeni anlayışlar sağlayarak kapsamlar, metodolojiler ve bağlamlar açısından farklılık göstermektedirler. Bu çalışmalar aynı zamanda artıları ve eksileri ortaya çıkarmış ve MALL uygulamalarının dil öğrenmeyi kolaylaştırmada uygun şekilde kullanılmasını önermişlerdir.Keywords
Mobil destekli dil öğrenimi, m-öğrenme, mobil cihazlar, dil geliştirme

Abstract

In recent years, mobile language learning, which can also be defined as mobile-assisted language learning (MALL), is commonly used in a wide range all over the world. MALL is utilized in language learning to foster new possibilities in providing more useful and attractive learning activities. Thus, the current study aimed to identify the effectiveness of MALL as a tool for language learning by examining 10 Ph.D. dissertations (5 from Turkey, 5 from several counties) and 10 journal articles published in different Social Science Citation Index (SSCI) journals between 2013 and 2019. The review was conducted to identify the research domains such as scope, research questions, methodologies, common emergent features and overall implications of those studies. The results showed that while Ph.D. dissertations from Turkey mostly focused on vocabulary learning through several MALL applications, Ph.D. dissertations from other countries had diverse research domains. Further, the article studies vary in terms of scopes, methodologies and contexts, providing insights for context-dependent practices such as restricted settings. Those studies also revealed the pros and cons and suggested employing MALL applications appropriately in facilitating language learning.Keywords
Mobile assisted language learning, m-learning, mobile devices, language improvement

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri