Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHTEN GÜNÜMÜZE MÜZİK VE MATEMATİK İLİŞKİSİ
(MUSIC AND MATHEMATICS RELATIONSHIP FROM HISTORY TO PRESENT )

Author : Zeynep Ebru AYATA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 62-73
DOI Number: :
Cite : Zeynep Ebru AYATA , (2020). TARİHTEN GÜNÜMÜZE MÜZİK VE MATEMATİK İLİŞKİSİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 62-73. Doi: 10.46872/pj.187.


Summary

ÖZET Müzik, sanat ve bilim arasında ittifak kurabilmek için ayrıcalıklı bir zemindir ve bu ittifakta matematik merkezi bir rol oynar. Müzik teorisinde ortaya çıkan sorular ve problemler, tarihin birçok noktasında matematik araştırmalarına yönelik güçlü bir motivasyon oluşturmuştur. Yunan matematikçi Pisagor, konsonant bir aralıktaki notaların frekansları arasındaki bütünsel ilişkilere dikkat çekmiştir; 18. yüzyıl müzisyeni J.S. Bach ise klavyeli enstrümanların akordu konusunda pratik bir yol bulmanın matematiksel yönünü incelemiştir. Batı geleneğinde, matematik ve müzik 2000 yıldan fazla bir süredir derinden bağlantılıdır. Müzik, belirli kuralları olması gereken bir bilimdir. Teorinin yanı sıra müzikal kompozisyon da matematiksel düşünceye çok yakın olan soyut düşünce ve düşünme tarzını gerektirir. Matematik ve müzik hemen hemen her alanda karşılaşılan iki olgudur. Yaşamın vazgeçilmez iki gerçeğidir. Eğitimden, bilim ve teknolojiye kadar geniş bir perspektif sunar. Bu sebeple günümüz dünyasında her iki konuya da ilgi duyan bireylerle karşılaşmak hiç de sıra dışı değildir. Bu çalışmanın amacı, geniş bir literatür taraması yaparak, farklı kültür ve medeniyetleri kapsayan bu karmaşık matematik ve müzik ilişkisine genel bir bakış açısı sunmaktır.Keywords
Anahtar kelimeler: Müzik, matematik, müzik teorisi, müzik kuramcıları

Abstract

ABSTRACT Music is a privileged ground for alliance between art and science, and mathematics plays a central role in this alliance. The questions and problems that have arisen in music theory have created a strong motivation for mathematical research at many points in history. The Greek mathematician Pythagoras drew attention to the holistic relationships between the frequencies of notes in a consonant range; 18th century musician J.S. Bach, on the other hand, studied the mathematical aspect of finding a practical way of tuning keyboard instruments. In the Western tradition, mathematics and music have been deeply linked for more than 2000 years. Music is a science that must have certain rules. Music theory as well as musical composition requires a certain abstract way of thinking and contemplation which are very close to mathematical pure thought. Mathematics and music are two phenomena encountered in almost every field. They are two indispensable facts of life. It offers a broad perspective from education to science and technology. For this reason, it is not unusual to encounter individuals who are interested in both subjects in today's world. The aim of this study is to provide an overview of this complex relationship between mathematics and music that encompasses different cultures and civilizations by making a wide literature review.Keywords
Keywords: Music, mathematics, music theory, music theorists

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri