Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE DETERMINANTS OF QUALITY OF LIFE IN OLDER ADULTS OF CORRECTIONAL FACILITIES
(THE DETERMINANTS OF QUALITY OF LIFE IN OLDER ADULTS OF CORRECTIONAL FACILITIES )

Author : Gulshan ALİYEVA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 316-325
DOI Number: :
Cite : Gulshan ALİYEVA , (2020). THE DETERMINANTS OF QUALITY OF LIFE IN OLDER ADULTS OF CORRECTIONAL FACILITIES. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 316-325. Doi: 10.46872/pj.188.


Summary

Artan sayıda yaşlı mahpus küresel bir zorluk haline gelmişdi (Brie W., Cyrus A., Robert G., 2012). Son on yılda, yaşlı mahkumların sayısında eşzamanlı orantısız bir artış oldu. Bu rakamlar ABD, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık ve diğer ülke istatistiklerinde gözlemlenmiştir (William B., 2012). Yaşlı yetişkinlerin tutuklanması ve cezalandırılması artıyor ve araştırmacılar mahkumların 50 veya 55 yaşlarında daha yaşlı ve ya geriatrik olduğunu düşünüyor (Aday R. 2003, Williams B. 2010, Besdine R. 2005). Yaşlı mahpuslar, hapishane ve toplumdaki diğer popülasyondan daha çok, geriatrik sendromlar, duyusal bozukluklar, idrar kaçırma, akıl hastalıkları, depresyon ve diğer hastalıklardan eziyet çekiyorlar (Landefeld CS. 2004, Greinfinger R. 2007). Araştırmanın ana hedefi, Azerbaycan hapishanelerindeki yaşlı suçluların QOL (yaşam kalitesi) belirleyicilerini araştırmaktır. Araştırmanın amaçları: 1) farklı uluslararası literatürün, makalelerin, politika belgelerinin tanımlayıcı ve karşılaştırmalı analizi, 2) çalışma sırasında analiz edilen açıklayıcı araştırma anket sonuçları. Bu amaçla WHOQOL-Bref anket aracı yaşam kalitesinin belirleyicilerini değerlendirmek için kullanıldı. Bu anket, Fiziksel, Psikolojik, Sosyal İlişkiler ve Çevre olmak üzere dört alan içermektedir ve veriler SPSS programı ile incelenmiştir. Anket sonuçları dikkate alınarak ve farklı literatürleri karşılaştırarak, farklı programlarda ve gelecekteki araştırmalarda kullanılabilecek bazı önerilerde bulunulmuştur.Keywords
yaşam kalitesi, suçlu, ceza evlerinde yaşlı suçlular, yaşam kalitesi psikolojik faktörleri.

Abstract

The growing number of older prisoners has become a global challenge (Brie W., Cyrus A., Robert G., 2012). Over the past decade, there has been a concurrent disproportionate growth in the number of older prisoners. These figures were observed in the USA, Japan, Spain, United Kingdom and other countries statistics (William B.,2012). The arrest and sentencing of older adults are on the rise, and researchers consider prisoners to be older, or geriatric, by the age of 50 or 55 years (Aday R. 2003, Williams B. 2010, Besdine R. 2005). Older prisoners are likely to suffer from geriatric syndromes, falls, sensory impairment, incontinence, mental illness, depression, and other disease than other population in prison and society (Landefeld CS. 2004, Greinfinger R. 2007). The main target of the research is to investigate QOL (quality of life) determinants of older offenders in Azerbaijan prisons. This research is the first step in Azerbaijan Penitentiary service to evaluate geriatric symptoms and QOL elements. The objectives of the research: 1) descriptive and comparative analysis of different international literature, articles, policy papers, 2) explanatory investigation survey results analyzed during the study. For this purpose WHOQOL-Bref survey instrument was used to assess determinants of quality of life. This survey contents four domains: Physical, Psychological, Social Relationships and environment, and the data was examined with SPSS program. Considering the results of survey and comparing different literatures the some recommendation were made, that can be used in different programs and future researchesKeywords
quality of life, prisoners, older adults in prison, psychological determinants of quality of life.

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri