Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEOGEBRA UYGULAMALARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATIŞLAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ
(THE EFFECTS OF GEOGEBRA APPLICATIONS ON MISCONCEPTIONS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS' ON THE SUBJECT OF THE PROJECTILE MOTION )

Author : FERHAT ASLAN  Prof. Dr. Uğur BÜYÜK, Erciyes Üniversitesi  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 22-37
DOI Number: :
Cite : FERHAT ASLAN Prof. Dr. Uğur BÜYÜK, Erciyes Üniversitesi, (2020). GEOGEBRA UYGULAMALARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATIŞLAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 5, p. 22-37. Doi: 10.46872/pj.19.


Summary

Bu çalışmada, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının atışlar konusundaki kavram yanılgılarına Geogebra uygulamalarının etkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış olup, çalışmaya 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kayseri İli’nde bulunan bir üniversitede öğrenim görmekte olan 18’i kontrol, 18’i deney grubu olmak üzere 36 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Deney grubunda bulunan Fen Bilgisi öğretmen adayları ile sekiz haftalık Geogebra uygulamaları yapılmıştır ve simülasyonlar hazırlamışlardır. Veri toplama aracı olarak “Atışlar Kavram Testi” (?=0,80) kullanılmıştır ve veriler ortalamalar arası farka dayalı istatistikler (t-testi) ile çözümlenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki öğretmen adaylarının atışlar konusunda kavram yanılgısı düzeyine etkisi, Geogebra uygulamaları ile öğrenim gören deney grubu lehine (t=2,525; p< ,05) gerçekleşmiştir.Keywords
Fen Eğitimi, Teknoloji Entegrasyonu, Geogebra Uygulamaları, Atışlar Konusu.

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the effect of Geogebra applications on pre-service science teachers’ (PSST) misconceptions about projectile motion (PM). Quantitative research method, semi-experimental design with pre-test and post-test control group was used as research method. The accessible population of study is PSST who study in Kayseri. Sample of the study included 36 PSST, whom study at the first grade level of university in Kayseri. 18 of them experimental-group and 18 of them are control-group. Eight weeks of Geogebra course were done with PSST in experimental-group. In these lessons, PSST both learned to use Geogebra and prepared animations and simulations about PM. "Projectile Motion Concept Test (PMCT)" (?=0,80) was used as measuring tool. The effect PSST in the experimental and control-groups at the misconception level of PMCT was in favor of experimental-group (t=2,525; p< ,05) who studied with Geogebra.Keywords
Science Education, Technology Integration, Geogebra Applications, Projectile Motion

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri