Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMSAL RAPORLAMANIN BUGÜNÜ: ENTEGRE RAPORLAMANIN TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUMU
(TODAY OF ENTERPRISE REPORTING: THE CURRENT SITUATION OF INTEGRATED REPORTING IN TURKEY )

Author : Çiğdem ÇALİŞCİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 258-273
DOI Number: :
Cite : Çiğdem ÇALİŞCİ , (2020). KURUMSAL RAPORLAMANIN BUGÜNÜ: ENTEGRE RAPORLAMANIN TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUMU. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 258-273. Doi: 10.46872/pj.192.


Summary

Özet Piyasaların serbestleşmesiyle birlikte işletmelerin giderek büyümesi ve buna bağlı olarak da işletmede gerçekleşen tüm süreçlerin daha karmaşık hale gelmesi, işletmenin paydaşlarının alacağı kararlarda daha fazla bilgiye sahip olma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla zaman içerisinde tek başına finansal raporlama, alınacak kararlarda yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu doğrultuda tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması amacıyla finansal olmayan bilgileri de kapsayan kurumsal raporlama neredeyse zorunlu hale dönüşmüştür. Pek çok uygulamada olduğu gibi kurumsal raporlama da gelişen dünyaya ayak uydurarak değişim göstermiştir. Faaliyet raporları ile başlayan süreçte, kurumsal sosyal sorumluluk raporlan, sürdürülebilirlik raporları ve son olarak entegre raporlar, paydaşların sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Kurumsal raporlamanın son aşaması olarak sayılan entegre raporlama, işletmeleri daha da ileriye götürebilmek amacıyla kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik kapsamında çevresel değişikliklerin ne gibi fırsat ve zorluklar getirdiğini içeren ve işletmenin sermayesini nasıl kullandığını ve yatırım olanaklarını nasıl değerlendirdiğini göstererek, stratejilerle bütünleşik değer yaratma sürecini raporların merkezine alan bir raporlama türüdür. Entegre düşünce sistemi temeline dayanan entegre raporlama, tüm paydaşlar için değer yaratarak işletmelerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca kurumsal yönetim anlayışını ve kurumsal sürdürülebilirliği destekleyen entegre raporlama, işletmelerin tüm paydaşlarına karşı daha sorumlu davranarak şeffaf ve adil bir biçimde hesap verebilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamdan yola çıkılarak kuramsal raporlamanın bugünü olarak görülen entegre raporlamanın önemi doğrultusunda hazırlanan araştırmanın amacı, entegre raporlama hakkında genel bilgiler doğrultusunda Türkiye’deki mevcut durumun incelenmesidir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Kurumsal Raporlama, Entegre Düşünce, Entegre Raporlam

Abstract

Abstract With the liberalisation of the markets, the increasing growth of the enterprises and the subsequent complicating of all the processes taking place in the enterprise has created the need to have more knowledge in the decisions of the stakeholders of the enterprise. Therefore, over time, financial reporting alone has become insufficient in the decisions to be taken. Accordingly, corporate reporting, including non-financial information, has become almost mandatory in order to meet the needs and expectations of all stakeholders. As with many applications, corporate reporting has changed in keeping with the developing world. Corporate Social Responsibility reports, sustainability reports and finally integrated reports have been developed to meet the ever-changing and evolving needs of stakeholders. Which is considered as the final stage of corporate reporting integrated reporting, corporate governance and sustainability in order to be able to take the business forward within the scope of the environmental changes brought opportunities and challenges how and what it uses to assess investment opportunities and containing the capital of the business by showing how the strategy is integrated with the report located at the centre of the value creation process, a kind of reporting. Integrated reporting, based on an integrated think tank, aims to ensure the long-term sustainability of businesses by creating value for all stakeholders. In addition, integrated reporting, which promotes corporate governance and Corporate Sustainability, ensures that businesses are more accountable to all of their stakeholders and can be accountable in a transparent and fair manner. Based on this context, the aim of the research, which is prepared in line with the importance of Integrated Reporting, which is seen as the present day of theoretical reporting, is to examine the current situation in Turkey in line with general information about integrated reporting.Keywords
Keywords: Corporate Governance, Corporate Reporting, Integrated Thinking, Integrated Reporting

Advanced Search


Announcements


    PEARSON KONGRE SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Şubat sayısına makale yükleyebilirsiniz.

     


    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ocak sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri