Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞAM ALANI VE ÜRÜN TASARIMININ EVRENSEL TASARIM PRENSİPLERİ BAĞLAMINDA ANALİZİ: HUZUREVİNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI
(ANALYZING LIVING SPACE AND PRODUCT DESIGN IN THE CONTEXT OF UNIVERSAL DESIGN PRINCIPLES: INSTITUTIONAL ELDERLY HOUSING )

Author : Bülent ÜNAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 9
Page : 287-303
DOI Number: :
Cite : Bülent ÜNAL , (2020). YAŞAM ALANI VE ÜRÜN TASARIMININ EVRENSEL TASARIM PRENSİPLERİ BAĞLAMINDA ANALİZİ: HUZUREVİNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 9, p. 287-303. Doi: 10.46872/pj.194.


Summary

Yaşam beklentisinin artması ve nüfusun yaş ortalamasının artması ile yaşlılar yaşıtlarıyla vakit geçirmeyi ve sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayan konutlarda yaşamayı tercih etmektedirler. Bu nedenle, yaşlıların günlük aktivite düzenlerine katkıda bulunan alanların ve ürünlerin tasarımlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması ve evrensel tasarım prensipleri doğrultusunda tasarlanması kritik önem taşımaktadır. Bu çalışma, Ankara'da bulunan kurumsal bir yaşlı konutundaki yaşam alanlarına ve yaşam alanındaki ürünlere odaklanmaktadır. Yaşlıların kullandığı yaşam alanı içerisindeki alanların ve bu alanda kullanılan endüstriyel ürünlerin evrensel tasarım ilkelerine göre analiz edildiği ve değerlendirildiği nitel bir saha çalışması yapılmıştır. Evrensel tasarım ilkeleri kapsamında mekanda kullanılan yaşam alanı ve ürünlerin olumlu ve olumsuz değerlendirmeleri bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler detaylı bir şekilde sunulmakta ve fotoğraflarla desteklenmektedir. İşleve uygun olarak yaşlılara yönelik mekan ve ürünlerin tasarımı, yaşlıların antropometrik özellikleri ve günlük yaşam aktiviteleri dikkate alınarak planlanmalıdır. Mevcut çalışma, hem mekan tasarımında hem de ürün tasarımında dikkat edilmesi ve ilkelerin bir kılavuz olarak kullanılması gerektiğini göstermektedir.Keywords
Evrensel tasarım, Ürün tasarımı, Yaşam alanı, Yaşlılar, Engellilik; Huzurevi

Abstract

With the increase in life expectancy and population aging, elderly prefer to spend time with their peers and live in housings that contribute to successful aging. Thus, elders need spaces contributing to their daily activity patterns. This study focuses on living spaces and the products within the living space in an institutional elderly housing located in Ankara, Turkey. A qualitative field study was conducted in which the living spaces and products within the living space that the elderly used, were analyzed and evaluated with respect to the universal design principles. Within the scope of the universal design principles, the living space and the products that are utilized in the space have both positive and negative evaluations. These evaluations are presented in detail and supported by photographs. In line with the function, the design of the spaces and products for the elderly should be planned by considering the anthropometric features and the activities of daily living of the elderly. Current study shows the necessity to pay attention and to use the principles as a guideline in both interior design and product designKeywords
Universal design, Product design, Living space, Elderly; Disability, Institutional elderly housing

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri