Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İHSAN ÇAKICI’NIN RESİMLERİNDE ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN GÖSTERGELERARASI ÇÖZÜMLENMESİ
(INTERSEMIOTIC ANALYSIS OF ANATOLIAN CULTURE IN PAINTINGS BY İHSAN ÇAKICI )

Author : Nurhayat Güneş  Nurhayat GÜNEŞ, Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 69-81
DOI Number: :
Cite : Nurhayat Güneş Nurhayat GÜNEŞ, Güzin ALTAN AYRANCIOĞLU, (2021). İHSAN ÇAKICI’NIN RESİMLERİNDE ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN GÖSTERGELERARASI ÇÖZÜMLENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 69-81. Doi: 10.46872/pj.198.


Summary

Tarihsel süreç içerisinde bir sanat disiplininde üretilen eser, aynı disiplinde ya da farklı disiplinde üretilen başka bir sanat eserinin içerisinde tekrar ete kemiğe bürünebilmektedir. Yazın-resim, resim-müzik, fotoğraf-yazın, sinema-resim gibi farklı disiplinler arasındaki bu yeniden üretim/alıntılama biçimi göstergelerarasılık olarak kavramsallaştırılmıştır. Buna bağlı olarak bu araştırmada, sanat anlayışını büyük ölçüde göstergelerarası üretim biçimi üzerine konumlandırarak eserlerinde Anadolu kültürünü yansıtan sanatçılardan İhsan Çakıcı’nın yapıtlarındaki alıntılamaların çözümlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma bulgularının tüm sanat dallarında yeni yaklaşım ve oluşumlar için farklı bakış açıları sunması bakımından önemli görülmektedir. Araştırma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi ve görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında sanatçının; Anadolu Medeniyetler Müzesinde yer alan üç boyutlu tarihi eserleri göstergelerarasılık yöntemi kullanarak çağdaş bir yorumla yapıtlarına yansıttığını; ilk çağ eserlerinden ele aldığı detaylarla üzerinde yaşadığımız toprakların zengin kültürüne ve tarihine dikkat çektiğini ve tarihi eserlerimizin önemini bir kez daha vurguladığını söylemek mümkündür.Keywords
Göstergelerarası, İhsan Çakıcı, Anadolu Kültürü, Resim Sanatı

Abstract

A work produced in an art discipline in the historical process can be revived in another work of art produced in the same discipline or in a different discipline. This form of reproduction/quotation between different disciplines such as literature-painting, painting-music, photography-literature, cinema-painting conceptualized as intersemioticity. Accordingly, in this study, it is aimed to analyze the quotations in the works by İhsan Çakıcı, one of the artists who reflect the Anatolian culture in his works by positioning his understanding of art mainly on the form of intersemiotic production. The findings of the study are considered important in terms of presenting different perspectives for new approaches and formations in all branches of art. This study is a qualitative research and the data were obtained by using document analysis and interview technique. According to the data obtained, it is possible to say the following: The artist reflected the three-dimensional historical artifacts in the Anatolian Civilizations Museum to his works with a contemporary interpretation by using the intersemioticity method; he pointed out the rich culture and history of the lands we live on, and emphasized the importance of our historical artifacts once again with the details of the ancient works he used.Keywords
Intersemiotic, İhsan Çakıcı, Anatolian Culture, Painting Art

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri