Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATING THE ENVIRONMENTAL CUES FOR ORIENTATION: WAYFINDING IN A DISTRICT BAZAAR
(EVALUATING THE ENVIRONMENTAL CUES FOR ORIENTATION: WAYFINDING IN A DISTRICT BAZAAR )

Author : İpek Memikoğlu  Bülent Ünal, Elif Güneş  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 129-142
DOI Number: :
Cite : İpek Memikoğlu Bülent Ünal, Elif Güneş, (2021). EVALUATING THE ENVIRONMENTAL CUES FOR ORIENTATION: WAYFINDING IN A DISTRICT BAZAAR. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 129-142. Doi: 10.46872/pj.199.


Summary

Yapılı çevrede kişinin yolunu bulması günlük bir iştir. Özellikle anlaşılması ve gezinmesi zor olan bilinmeyen ve karmaşık ortamlarda, ilk kez kullananlar için cesaret kırıcı ve sinir bozucu olabilir. Günlük kullanım için ürün satın almak ve bir tür boş zaman geçirmek için temel bir aktivite olan alışveriş, alışveriş ortamı yabancı ve karmaşık olduğunda huzursuzluk ve yönelim bozukluğunu tetikleyebilir. İnsanlar, ya benzer çevrelerle ilgili önceki deneyimlerine ya da gezinirken karşılaştıkları çevresel ipuçlarına güvenmek zorundadır. Bu çalışma, bir açık hava alışveriş ortamında navigasyon ve oryantasyona odaklanmakta, yön bulmayı ve mekansal yönelimi etkileyen iç ve dış bilgileri incelemeyi amaçlamaktadır. Semt pazarında kota örneklemesine dayalı olarak yüz katılımcıya anket uygulanmıştır. Sonuçlar, kadın katılımcıların nesne özelliklerine (röper noktası bilgileri) ve erkek katılımcıların konum ve mekansal ilişkiler gibi uzamsal özelliklere odaklandığını doğrulamaktadır. Pazara aşina olan katılımcılar yollarını bularak sözlü bilgi verebilmiştir. Ayrıca, bu çalışma, özellikle diğer çevresel (mimari, grafik ve mekansal) işaretler eksik olduğunda, yönlendirme için sözlü işaretlerin önemini vurgulamaktadır.Keywords
Semt Pazarı, Çevresel İşaretler, Mekansal Yönlendirme, Navigasyon, Yön Bulma

Abstract

Finding one’s way through the built environment is an everyday task. Especially in unfamiliar and complex environments that are difficult to comprehend and navigate through may be discouraging and frustrating for first time users. Shopping, which is an essential activity to acquire goods for daily use and a form of leisure, can trigger irritation and disorientation when the shopping environment is unfamiliar and complex. People have to rely either on their previous experience with similar environments or on environmental cues they encounter while navigating. This study focuses on navigation and orientation in an outdoor shopping environment and aims to examine the internal and external information that affect wayfinding and spatial orientation. A questionnaire was administered to one hundred participants based on quota sampling in a district bazaar. The results verified that female participants focused on object properties (landmark information) and male participants focused on spatial properties such as location and spatial relations. Participants who were familiar with the bazaar were able to find their way and give verbal information. Furthermore, this study highlights the importance of verbal cues for orientation especially when other environmental (architectural, graphic and spatial) cues are lacking.Keywords
District Bazaar, Environmental Cues, Spatial Orientation, Navigation, Wayfinding

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri