Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AFET VE SALGINLARDA ÇALIŞANLAR: DÜNYA COVİD-19 PANDEMİSİ ÖRNEĞİ
(EMPLOYEES IN DISASTERS AND PANDEMIC: THE CASE OF WORLD COVID-19 PANDEMIC )

Author : Suzan URGAN  Suzan Urgan, Ayşe Atar, Pınar Erdoğan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 31-46
DOI Number: :
Cite : Suzan URGAN Suzan Urgan, Ayşe Atar, Pınar Erdoğan, (2021). AFET VE SALGINLARDA ÇALIŞANLAR: DÜNYA COVİD-19 PANDEMİSİ ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 31-46. Doi: 10.46872/pj.200.


Summary

Araştırmanın amacı Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkıp tüm dünya yayılan Covid-19 salgın etkilerinin görüldüğü zaman diliminde, çalışanların yaşamış oldukları psikolojiyi olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alarak, pozitif psikolojiye sahiplilik durumuyla, stres, anksiyete ve depresyon belirti düzeyleri ile ortaya koymaktır. Araştırma örneklemi 402 mavi ve beyaz yakalı çalışandan oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak DASÖ (Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği) ve Psikolojik Sermaye Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma verileri SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeyleri yüksek düzeyde bulunurken, stres belirti düzeyleri, anksiyete ve depresyon belirti düzeylerinden daha yüksek çıkmıştır. Çalışanların psikolojik sermaye seviyelerinin, yaş ve gelir gruplarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde, depresyon, anksiyete ve stres belirti düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş ve gelir gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Covid-19, Afetlerde Çalışanlar, Pozitif Psikolojik Sermaye, Stres, Anksiyete.

Abstract

The purpose of the study is to reveal the psychology of the employees with positive and negative aspects, with positive psychology ownership, stress, anxiety and depression symptom levels, during the time period when the Covid-19 epidemic effects that emerged in China and spread all over the world in December 2019. The research sample consists of 402 blue and white collar employees. DASO (Depression Anxiety Stress Scale) and Psychological Capital Scale were used as data collection tools. Study data were analyzed with SPSS 22 program. As a result of the analysis; while the positive psychological capital levels of the employees were found to be at a high level, their stress symptom levels were found to be higher than their anxiety and depression symptom levels. It has been determined that the psychological capital levels of the employees differ according to age and income groups. Likewise, it was concluded that the levels of depression, anxiety, and stress symptoms differed statistically significantly in terms of gender, marital status, educational status, age and income groups.Keywords
Covid-19, Employees in Disasters, Positive Psychological Capital, Stress, Anxiety.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri