Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF QUEEN ELIZABETH II SPEECH TO THE NATION ON CORONAVIRUS PANDEMIC
(A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF QUEEN ELIZABETH II SPEECH TO THE NATION ON CORONAVIRUS PANDEMIC )

Author : Büşra ŞATIR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 1-10
DOI Number: :
Cite : Büşra ŞATIR , (2021). A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF QUEEN ELIZABETH II SPEECH TO THE NATION ON CORONAVIRUS PANDEMIC. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 1-10. Doi: 10.46872/pj.205.


Summary

Özet Eleştirisel söylev analizi, sosyal ve kültürel bağlamlardaki dil yapılarını araştırmayı amaçlayan sosyal bilimlerin önemli dallarından bir tanesidir. Ayrıca medyadaki ve edebiyattaki belirli söylevlerin yanı sıra, politik söylevdeki dil, güç ve ideoloji arasındaki ilişkiyi sorgular. Diğer bir deyişle eleştirisel söylev analizi, dil kullanımına odaklanarak politik konuşmalardaki saklı ideolojiyi ortaya çıkarmak için yapılır. Bu zamana kadar önemli politikacıların konuşmaları incelenmiştir. Bu günlerde ülkelerin ortak problemi korona virüstür. Bu yüzden, popüler olan konuşmalar bu virüs hakkındadır. Bu çalışmanın amacı, Kraliçe ikinci Elizabeth’in birlik olmak için korona virüsle alakalı ulusa yaptığı konuşmayı incelemeyi amaçlamaktadır. Halliday’in Sistematik Fonksiyonel Gramer yapısı, kraliçenin konuşmasını incelemek ve sözlerinin altında yatan mesajları ortaya çıkararak okuyucunun farkındalığını arttırmak amacıyla kullanılmıştır. Bu yapının düşünsel fonksiyon, kişiler arası fonksiyon ve metinsel fonksiyon olmak üzere üç temel meta fonksiyonu vardır.Keywords
eleştirisel söylev analizi, politik konuşma, ideoloji

Abstract

Critical discourse analysis (CDA) has been a crucial field in social sciences that aims to investigate the language structures in a social and cultural context. Furthermore, it scrutinizes the relationship between language, power, and ideology in political discourse as well as specific discourses such as media and literature. In other words, CDA is utilized to reveal the covert ideology in political speeches by focusing on language use. Various political speeches of significant politicians have been investigated by researchers so far. The common problem of different countries is coronavirus these days. Hence, the most popular speeches are generally about coronavirus. The purpose of this study is to investigate Queen Elizabeth II's speech to the nation on Coronavirus which is a call for unity. Halliday’s Systemic Functional Grammar is used as a framework to analyze Queen’s speech and raise readers’ awareness in terms of comprehending the underlying messages in the speech based on three meta-functions: ideational function, interpersonal function, and textual function.Keywords
critical discourse analysis, political speech, ideology

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri