Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PARADOX OF PARADIGM IN ANCIENT GREEK CLASSICAL PERIOD RELIGIOUS ARCHITECTURE: THE DESIRE OF COPY IN PRODUCTION OF THE MODEL
(PARADOX OF PARADIGM IN ANCIENT GREEK CLASSICAL PERIOD RELIGIOUS ARCHITECTURE: THE DESIRE OF COPY IN PRODUCTION OF THE MODEL )

Author : R. Eser Kortanoğlu    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 95-118
DOI Number: :
Cite : R. Eser Kortanoğlu , (2021). PARADOX OF PARADIGM IN ANCIENT GREEK CLASSICAL PERIOD RELIGIOUS ARCHITECTURE: THE DESIRE OF COPY IN PRODUCTION OF THE MODEL. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 10, p. 95-118. Doi: 10.46872/pj.207.


Summary

Dairesel form, kültürel-mimari etkileşim süreci ve etkileşim yönü açısından "model-kopya-model" döngüsü için bir metafor olarak kullanılabilecek bir biçim-terimdir. Bu model-kopya döngüsünün kavramsal üretimi, makalenin ana argümanıdır. Bassae Apollon tapınağı, mimari düzen, plan tipolojisi, oran sistemi, kısa ve uzun dış sütun sayıları ve oranlar sistemi gibi kütle için öne çıkan parametrelerde Delphoi. Apollon tapınağının Arkaik evresinin bir kopyasıdır. Mimari etkileşim açısından bu noktaya kadar model-kopya ilişkisi açısından özel bir durum yoktur. Mimari süreklilik ve etkileşim kavramları, mimarlık tarihinin doğal öğeleridir. Ancak Delphoi-Bassae kültürel uzamları arasındaki mimari ilişkide çok özel bir mimari fenomen ortaya çıkmıştır. Delphoi tapınağının Arkaik evresi yıkıldıktan sonra tapınağın ikinci evresi MÖ 4. yüzyılda inşa edilmiştir. İşte bu inşa sırasında, İktinos tarafından Delphoi tapınağının Arkaik evresi model alınarak inşa edilen Klasik Dönem Bassae Apollon tapınağı, bu kez Delphoi tapınağının Geç Klasik evresine "model" olmuştur. Antik Yunan dini mimarisinde, iki farklı mekânla ilişkili olarak böyle bir olguya bir kez daha rastlanmamıştır.Keywords
Yunan Mimarlığı, Dinsel Mimarlık, Antik Klasik Dönem, Model, Kopya, İktinos

Abstract

Circular form is a form-term that can be used as a metaphor for the "model-copy-model" cycle in terms of cultural-architectonic interaction process and interaction direction. The conceptual production of this model-copy cycle is the main argument of the article. The Bassae Apollo temple is a replica of the Archaic phase of the Apollon temple of Delphoi in prominent parameters for the mass, such as the architectural layout, plan typology, proportion system, short and long outer column numbers and proportions system. In terms of architectural interaction, there is no special case in terms of model-copy relationship up to this point. Architectural continuity and interaction concepts are natural elements of architectural history. However, a very special architectural phenomenon has emerged in the architectural relationship between the Delphoi-Bassae cultural spaces. After the Archaic phase of the Delphoi temple was destroyed, the second phase of the temple was built in the 4th century BC. During this construction, the Classical Period Bassae Apollo temple, which was built by Ictinos based on the Archaic phase of the Delphoi temple, this time became a "model" for the Late Classical phase of the Delphoi temple. Both architectonic spaces have become both models and copies with different sequences and chronologies. The model-copy-model-copy cyclic relationship has been built between the constructions of the two spaces. In the ancient Greek religious architecture, such a phenomenon has not been encountered once again in relation to two different structures.Keywords
Greek Architecture, Religious Architecture, Ancient Classical Period, Model, Copy, Ictinos

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri