Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OTEL SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARININ ORGANİZASYON YAPISI VE ÇALIŞANLARIN ORGANİZASYON BAĞLILIK DÜZEYLERİ
(ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF HUMAN RESOURCES IN HOTEL INDUSTRY AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVEL OF EMPLOYEES )

Author : Zekeriya NAS   İlhan Alantas  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 411-427
DOI Number: :
Cite : Zekeriya NAS İlhan Alantas, (2020). OTEL SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARININ ORGANİZASYON YAPISI VE ÇALIŞANLARIN ORGANİZASYON BAĞLILIK DÜZEYLERİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 411-427. Doi: 10.46872/pj.210.


Summary

Bu çalışmada turizm endüstrisinin ana parçası olan otellerde insan kaynağının yapısı araştırılmıştır. Bu konuya paralel olarak örgütündeki insan kaynakları konumu ve örgütsel bağlılık düzeyleri araştırılmıştır. Çalışma Van ilinde farklı büyüklükte 12 otel ve 205 çalışan üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın verimliliği açısından, insan kaynakları yapısı ve otellerdeki örgütsel bağlılık incelenmiştir. Araştırmada literatür taramasında elde edilen bilgiler ışığında yapılandırılmış anketler kullanılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 24 ile analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle otellerdeki insan kaynakları organizasyonunun yapısı araştırma evreninde incelenmiş ve çalışanların otellerin demografik özelliklerine göre otel yapılarına yönelik örgütsel bağlılıklarını belirlemeye çalışılmıştır.Keywords
İnsan Kaynakları Örgütü, Örgütsel Bağlılık.

Abstract

In this study the structure of human resources has been searched in hotels that are the main part of tourism industry. In parallel with that subject, the position of human resources in an organization and their organizational commitment level has been searched. The study was carried out on 12 different sized hotels and 205 employees in Van province. In terms of productivity of study, the human resources structure and organizational commitment in hotels are examined. In the study, the structured questionnaires were used in the light of the information obtained in the literature search. Obtained findings were analyzed with the SPSS 24. In the study firstly, the structure of human resources organization in hotels was examined in research universe, and then it tried to determine the organizational commitment of employees to structure of hotels according to their demographic characteristics.Keywords
Human Resources Organization, Organizational Commitment.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri